Elukoha- ja peretoimingud

Sünni registreerimine

Sünni registreerimisel teeb ametnik sünnikande rahvastikuregistrisse. Sünnikanne koostatakse lapse seadusliku esindaja isikliku sellekohase avalduse ja meditsiinilise sünnitõendi alusel. Sünni registreerimise käigus toimub isaduse omaksvõtt, lapsele ees- ja perekonnanime andmine ning sünnitõendi väljastamine. Lapse sünd tuleb registreerida ühe kuu jooksul lapse sündimise päevast arvates.

Sünni registreerimiseks vajalikud toimingud

Väike-Maarja valla sünnitoetuse taotlemine

Riikliku vanemahüvitise taotlemine


Surma registreerimine

Surma registreerimisel teeb ametnik surmakande rahvastikuregistrisse, Surmakanne koostatakse surma registreerimise avalduse ja arstliku surmateatise alusel. Surma registreerimisel väljastab ametnik surmatõendi. Surm tuleb registreerida 7 päeva jooksul isiku surmapäevast või surnud isiku leidmise päevast.

Surma registreerimiseks vajalikud toimingud

Väike-Maarja valla matusetoetuse taotlemine
 

Elukoha registreerimine

Elukoha registreerimiseks vajalikud toimingud

Elukohateade


 

Kasulik info:
http://www.pereliit.eu/Kasulik-info
 

Kontaktid:
Maris Kõrgmäe (vallasekretär) maris.korgmae@v-maarja.ee, 329 5753
Annika Aun (sekretär) helen.nomm@v-maarja.ee, 329 5750
Piret Lükk (teabespetsialist Rakkes) piret.lykk@v-maarja.ee, 326 0870