11.05.18

Külavanema statuut

Väike-Maarja Vallavolikogu 29.12.2011. aasta määrus nr 29 Aleviku- ja külavaneam statuut (*.pdf)     

Statuudis seisab, et külavanem on külaelanike esidaja, ühistegevuse eestvedaja ning kohaliku omavalitsuse koostööpartner külas, kes juhindub oma tegevuses kehtivatest õigusaktidest ja küla ühistest seisukohtadest ja huvidest. Külavanem on usaldusamet, ülesandeid täidetakse vabatahtlikult ja ühiskondlikel alustel.

Statuut kehtestab külavanemale esitatavad nõuded, külavanema valimise ja asendamise korra, külavanema õigused ja kohustused, külavanema volituste lõppemise ning kulude hüvitamise.

 

Toimetaja: -