Väike-Maarja valla sünnitoetuse taotlemine

Sünnitoetust on õigus saada lapse vanematel, kui mõlema vanema või lapsega koos elava ema elukoht on sünni registreerimise ajal Väike-Maarja vallas ning vastsündinu on registreeritud Väike-Maarja valda.

Toetust makstakse vallavalitsuse kehtestatud määras.

Toetus makstakse kahes osas:

I osa – 50% sünnitoetuse määrast makstakse vanematele pärast lapse sünni registreerimist;

II osa – 50% sünnitoetuse määrast makstakse lapse aastaseks saamisel (lapse teisel eluaastal) eeldusel, et mõlema vanema ja lapse või lapsega koos elava ema elukoht on alates lapse sünni registreerimisest olnud 12 kuud järjest Väike-Maarja vallas.

Sotsiaaltoetuse määramise kord Väike-Maarja vallas

Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine

Avaldus sünnitoetuse saamiseks

Täitke taotluse vorm paberkandjal või arvutis ning tooge Väike-Maarja Vallavalitsuse kantseleisse aadressile Pikk tn 7, Väike-Maarja või Rakke teeninduspunkti Simuna tee 10, Rakke või saatke aadressil valitsus@v-maarja.ee. Blanketi saab sellelt lehelt või Väike-Maarja vallamajast või Rakke teeninduspunktist.

Vastuvõtuajad