« Tagasi

Emumäe maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmine

Keskkonnaministri 26. oktoobri 2017. a käskkirjaga nr 1-2/17/1079 on algatatud määruse „Emumäe maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmine" menetlus, mida viib läbi Keskkonnaamet.

Kaitse-eeskirja eelnõu, seletuskirja ja kaardimaterjaliga on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal Keskkonnaameti Rakvere kontoris (Kunderi 18) ning Väike-Maarja Vallavalitsuses (Pikk 7, Väike-Maarja) ajavahemikus 09.07–13.08.2018. Materjalidega saab tutvuda ka käesoleva teate allosas.

Ootame põhjendatud ettepanekuid ning kutsume aktiivselt osalema avalikustatud kaitse-eeskirja menetluses. Eesti loodusväärtuste kaitse on tagatud heas koostöös maaomanike ja huvigruppidega ning Teie panus on meile oluline.

Oma parandusettepanekud ja vastuväited Emumäe maastikukaitseala kaitse-eeskirja eelnõu kohta palume esitada kirjalikult Keskkonnaametile (info@keskkonnaamet.ee või Kunderi 18, 44307 Rakvere) hiljemalt 13.08.2018. Eelnõu avalik arutelu toimub 30.08.2018 kell 15.00 Salla seltsimajas.

Kui nimetatud tähtajaks ei ole kaitse-eeskirja eelnõu kohta parandusettepanekuid või vastuväiteid esitatud, arvestame, et vastuväited puuduvad. Pärast avalikustamist esitatakse eelnõu orienteeruvalt 2019. aasta alguses ministeeriumitevahelisele kooskõlastamisele. Määrus jõustub eeldatavasti 2019. aasta keskel.

Emumäe maastikukaitseala kaitse-eeskiri 
Emumäe maastikukaitseala kaitse-eeskirja seletuskiri 
Emumäe maastikukaitseala kaart  

Lisainfo: Liggi Namm, 522 6894, liggi.namm@keskkonnaamet.ee