« Tagasi

Väike-Maarja Vallavalitsus kuulutas välja konkursi arendusnõuniku ametikohale

Arendusnõuniku töö põhisisuks on Väike-Maarja valla arendustegevuse ja turismikorralduse koordineerimine ja korraldamine.

Arendusnõuniku ametijuhend

Eeldused kandideerimiseks:

• kõrgharidus;
• eesti keele oskus kõrgtasemel ja ühe võõrkeele oskus vähemalt suhtlustasandil;
• väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
• oskus kasutada tööks vajalikke tehnilisi vahendeid, arvutiprogramme ja andmebaase;
• teadmised ja kogemused arendusprojektide kirjutamises ja projektijuhtimises;
• oskus planeerida tööprotsessi ja juhtida nõupidamisi;
• võime stabiilselt ja tulemuslikult töötada ka pingeolukorras ning efektiivselt kasutada aega;
• algatusvõime ja loovus.

Ametikohale kandideerijal palume esitada:
• motiveeritud sooviavaldus;
• CV.

Tööle asumise aeg: oktoober 2018.

Kandideerijatel palume nõutavad dokumendid esitada 28. septembriks 2018 Väike-Maarja Vallavalitsuse kantseleisse (Pikk 7, Väike-Maarja, 46202 Lääne-Virumaa), kinnises ümbrikus märgusõna all „Arendusnõunik" või e-posti aadressil valitsus@v-maarja.ee 

Info: Indrek Kesküla, vallavanem, telefon 510 7460, e-post  indrek@v-maarja.ee