« Tagasi

Vallavolikogu istung

Väike-Maarja Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 13. septembril 2018 kell 17.00 Väike-Maarja seltsimaja saalis.
 
PÄEVAKORD:
1. Väike-Maarja valla jäätmehoolduseeskirja kinnitamine – ettekandja Leie Nõmmiste
2. Väike-Maarja valla eelarvest ettevõtlustoetuse taotlemise ja kasutamise korra kinnitamine – ettekandja Indrek Kesküla
3. Väike-Maarja valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuse taotlemise ja kasutamise korra kinnitamine – ettekandja Indrek Kesküla
4. Kirjaliku enampakkumise tulemuse kinnitamine – ettekandja Peeter Rahnik
5. Nõusoleku andmine laenu võtmiseks ja laenulepingu sõlmimiseks – ettekandja Indrek Kesküla
6. Väike-Maarja valla arengukava ja eelarvestrateegia kinnitamine, 1. lugemine – ettekandja Indrek Kesküla
Info:
1) volikogu esimehe info
2) vallavanema info 

Eelnõud