« Tagasi

Väike-Maarjasse rajati tänapäevane biokatlamaja

Teisipäeval, 6ndal novembril avas Adven Eesti AS pidulikult Väike-Maarja seltsimaja taga paikneva hakkpuidul töötava tänapäevase biokatlamaja.

Lühikese aja jooksul on tegemist testimised läbinud ja tööd alustanud kolmanda omataolisega Eestis.

Adven Eesti tegevjuht Urmo Heinam on veendunud projekti olulisuses ning hakkepuidu edus. "Sellised investeeringud toetavad stabiilselt soodsa hinnaga hakkepuidu kasutusele võtmist. Tegemist on taastuvenergiaga, mis jätab keskkonnale võrreldes fossiilsete kütustega märgatavalt väiksema jalajälje. Lisaks on hakkpuidu eeliseks see, et tegemist on kodumaise kütusega, mille tootmine annab tööd piirkonna inimestele." Väike-Maarja katlamaja investeeringu kogumaksumus oli umbes 550 000 eurot. Adveni osalus oli 290 000 ning Keskkonnainvesteeringute keskuse (KIK) toetus ligi 260 000 eurot, mis tuli Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondi toetusskeemist «Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne». Uue, moodsal tehnoloogial põhineva biokatlamaja rajamisele lisaks uuendati samas poolteist kilomeetrit soojusvõrke.

Uue biokütusel töötava katla võimsus on ligi 1 MW. Krõbedate talvekülmade tarvis hoitakse alles ka vanemad gaasikatlad, mida lastakse käiku vaid tipukoormuste katmiseks. Olukorras, kus maagaasi hind on pidevas tõusus, pakub hakkepuidul töötav katlamaja Adven Eesti tegevjuhi Urmo Heinami sõnul stabiilsemat ja taskukohasemat hinda ning ühtlasi paremat teenust. "Kui oleksime Väike-Maarjas jätkanud vaid maagaasil sooja tootmist oleks ühe megavatttunni hind ilma käibemaksuta 69,51 eurot. Täna on toasooja hind ilma käibemaksuta 55,12 eurot megavatttunni kohta ning tänu hakkepuidule üleminekule, suudame klientidele pakkuda sarnast toasooja hinda ka tulevikus," selgitas Heinam.

Keskküttevõrgu varustuskindlus ja ka hindade stabiilsus on selle investeeringu abil Väike-Maarja alevikus oluliselt tõusnud.