« Tagasi

Väike-Maarja Vallavolikogu 31.01.2019 istungi päevakord

Väike-Maarja Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 31. jaanuaril 2019 kell 17.00  Triigi spordihoone II korruse saalis.

 

PÄEVAKORD:

1. Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+ tutvustamine – ettekandja OÜ KT Europroject

Management esindaja

2. Väike-Maarja valla aasta tegu 2018 nimetamine – ettekandja Ene Preem

3. Väike-Maarja Muuseumi põhimääruse kinnitamine – ettekandja Ivika Aman

4. Väike-Maarja Gümnaasiumi põhimääruse kinnitamine – ettekandja Aare Treial

5. Väike-Maarja valla heakorraeeskirja kinnitamine – ettekandja Leie Nõmmiste

6. Väike-Maarja valla raieloa andmise tingimuste ja korra kinnitamine – ettekandja Leie

Nõmmiste

7. Väike-Maarja valla 2019. aasta eelarve vastuvõtmine, 2. lugemine – ettekandja Maie Tiits

8. Väike-Maarja Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine –

ettekandja Indrek Kesküla

9. Jaoskonnakomisjonide moodustamine – ettekandja Maris Kõrgmäe

 

Info:

1) volikogu esimehe info

2) vallavanema info

 

Eelnõud