« Tagasi

Avatud on kohaliku omaalgatuse programmi maakondlik toetusvoor

Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine.

Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles liikmena ei osale kohaliku omavalitsuse üksus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole.

Ühe projekti toetuse piirsumma on 2000 eurot.

Taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada elektrooniliselt Lääne-Viru Omavalitsuste Liidule e-posti aadressil moonika.aruvainu@virol.ee hiljemalt 1. aprill 2019 kell 16.30

Toetuste taotlemise kord, tingimused, taotlusvormid ning taotluse koostamise juhendid on üleval Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu kodulehel aadressil https://www.virol.ee/kohaliku-omaalgatuse-programm

Kohaliku omaalgatuse programmi infopäev toetuse taotlejatele toimub 15. märtsil 2019 kell 11.00 Fr.R.Kreutzwaldi 5 (II korruse saal). Infopäeval tutvustatakse KOP programmi tingimusi ning hindamiskomisjoni esimees Ene Preem räägib taotluste hindamisest ja hindamiskriteeriumitest.

Infopäev on tasuta, infopäevale registreerumine kuni 12.03.2019 lingil registreerimise vorm

Lisainfo: Moonika Aruvainu, Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu arendus- ja väliskoostööspetsialist, tel: 524 3927 , e-post: moonika.aruvainu@virol.ee