« Tagasi

Kaarma tööstus- ja ettevõtlusala teedevõrk saab rahasüsti

Majandus- ja taristuminister Kadri Simson eraldas ettevõtlusega seotud teede arendamiseks Väike-Maarja vallale 97 739 eurot, mis on suunatud Kaarma tööstusala ja töökoja teede rekonstrueerimiseks.

Väike-Maarja vallavanem Indrek Kesküla sõnul on Kaarma tööstus- ja ettevõtlusala teed ehitatud ja asfalteeritud Väike-Maarja kolhoosi poolt 1970-1980ndatel aastatel ning neid on Väike-Maarja vald rekonstrueerinud etapiti aastatel 2002, 2004, 2012 ja 2015.

„Oleme senini amortiseerunud ja halvasti läbitavatel teelõikudel aeg-ajalt teostatud teede jooksvat remonti, kuid see on olnud pigem ajutine lahendus," märkis Kesküla. 

Vallavanema sõnul paraneb uue teelõigu rekonstrueerimise tulemusel Kaarma tööstusala sisemiste teede olukord, mis suurendab tööstus- ja ettevõtlusala kasutatavust ja ligipääsetavust. Seega saavad Kaarma ettevõtlusalal tegutsevad ettevõtjad keskenduda oma põhitegevusele ning omavalitsuse roll on neid toetada, aidates infrastruktuuride korrastamisega.

„Viimasel ajal on just metallitöödega seotud ettevõtjad selles piirkonnas arenenud ning koostamisel on detailplaneering uue tootmishoone rajamiseks," sedastas Kesküla.

Tee rekonstrueerimiseks on Väike-Maarja vald tellinud 2011. aastal Tarvaprojekt OÜ-lt ehitusprojekti, mis omakorda tugineb ettevõtlusala kehtestatud detailplaneeringule. Projekti järgi freesitakse olemasolev amortiseerunud asfaldikiht. Seejärel ehitatakse 150 mm killustikalus ja paigaldatakse kaks asfaldikihti. Viimaks korrastatakse teepeenrad ja paigaldatakse liikluskorraldusvahendid.

Rekonstrueerimistöödega on plaanis alustada käesoleva aasta juulis ja lõpetada augustis.