2.07.18

Eesti Rahvuskultuuri Fondi Georg Lurichi fondi halduskogu

Raul Rebane 
Hans Kruusamägi 
Olev Liblikmann 
Sven Kesler 
Avo Part 
Ilve Tobreluts


Georg Lurichi Fondi halduskogu liikmed koos Eesti Rahvuskultuuri Fondi nõukogu esimehe Eri Klasiga lepingu allkirjastamisel 2. juulil 2008


Fondi halduskogu korraldab stipendiumide väljamaksmist ja muretseb fondi põhikapitali suurendamise eest.

Kontakt:
telefonid 329 5750 ja 329 5759,
e-post: ilve@v-maarja.ee 

 

Toimetaja: -