13.09.18

Jäätmejaamad

1. Väike-Maarja jäätmejaam (Tehno tn 5)
on avatud (kontakt 520 1656):

Kolmapäev kell 12.30-18.00
Neljapäev kell 12.30-18.00
Reede kell 12.30-18.00
Laupäev kell 8.30-15.30

Jäätmejaamas võetakse vastu: paber ja kartong, plastid, metallid, puhtad ja eelsorteeritud pakendid, klaas (sh akna- ehk lehtklaas), biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed, bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastusjäätmed, töötlemata puit, tekstiil, suurjäätmed (mööbel), ohtlikud jäätmed, olmeelektroonika , sõiduautorehvid, vanad riided ja jalanõud, ehitusjäätmed (tasuline) ja eterniit (tasuline).

Väike-Maarja jäätmejaama hinnakiri ja asukoht.

2. Simuna jäätmejaam (Pargi tn 1)
on avatud (kontakt 520 1656):

Neljapäev kell 14.00-18.00 (ainult 01.03-31.10)
Reede kell 09.00-11.30
Laupäev kell 12.30-18.00
 
Jäätmejaamas võetakse vastu: paber ja kartong, plastid, metallid,  puhtad ja eelsorteeritud pakendid, klaas (sh akna- ehk lehtklaas), biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed, bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastusjäätmed, töötlemata puit, tekstiil, suurjäätmed (mööbel), ohtlikud jäätmed, olmeelektroonika, vanad riided ja jalanõud ning  sõiduautorehvid.
 
 3. Rakke jäätmejaam (Räitsvere külas)
on avatud (kontakt 518 1169):
 
- kolmapäeval kell 12.00-17.00,
- reedel kell 12.00-18.00,
- laupäeval kell 10.00-15.00.

Jäätmejaamas võetakse vastu: paber ja kartong, plastid, puhtad ja eelsorteeritud pakendid, klaas, biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed, bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastusjäätmed, tekstiil (vanad riided), suurjäätmed (mööbel), metall, olmeelektroonika, ohtlikud jäätmed ja sõiduautorehvid.
 
4. Lääne-Viru Jäätmekeskus (Piira küla, Vinni vald)
 on avatud (kontakt 6226049):
 
Esmaspäev kell 8-18
Teisipäev kell 8-18
Kolmapäev kell 8-18
Neljapäev kell 8-18
Reede kell 8-18
Laupäev kell 8-18
 
Lääne-Viru Jäätmekeskuses võetakse vastu: olmejäätmed, suurjäätmed (mööbel), asbesti sisaldavad jäätmed, elektri- ja elektroonika seadmed, ohtlike jäätmed, biolagunevad aia- ja haljastujäätmed, paber ja kartong, ehitus ja lammutusjäätmed, vanarehvid, pakendijäätmed, tekstiil, koldetuhk,metall, autolammutuspraht, klaas, plast, kile, kattepinnas, kivid ja betoontükid
 
MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskuse hinnakiri 
 

NB! Nõuetele mittevastavaid ja loetlemata jäätmeid jäätmejaamades ja jäätmekeskuses vastu ei võeta.

 

Toimetaja: LEIE NÕMMISTE