17.08.18

Keskkonnaprojektid

HAJAASUSTUSE PROGRAMM

 

2018

2017

2016

2015

2014

2013


SA KIK POOLT RAHASTATUD PROJEKTID
2015

1. Väike-Maarja vallas ohtlike ja suuregabariidiliste jäätmete kogumine
2. Väike-Maarja vallas Pandivere külas laudahoone lammutamine
3. Asbesti sisaldavate jäätmete (sh eterniidi) kogumine Väike-Maarja vallas
4. Kiltsi mõisa pargi niitmine (2016)

2014
1. Väike-Maarja vallas ohtlike jäätmete kogumine
2. Väike-Maarja valla jäätmejaamade arendamine
3. Kiltsi mõisa pargi hooldustööd
4. Eterniidijäätmete kogumine Väike-Maarja vallas

2013
1. Simuna Kooli katlamaja rekonstrueerimine ja üleviimine pelletiküttele
2. Väike-Maarja valla ohtlike jäätmete kogumine
3. Väike-Maarja alevikku jäätmemajade ehitamine taaskasutatavate jäätmete liigiti kogumiseks
4. Triigi küla varisemisohtlike hoonete likvideerimise II etapp

2012
1. Triigi küla varisemisohtlike hoonete likvideerimine
2. Väike-Maarja Gümnaasiumi algkoolimaja katlamaja üleviimine pelletiküttele
3. Väike-Maarja valla ohtlike jäätmete kogumine
4. Noorte keskkonnalaager "Koduvald kauniks"
5. Ebavere loodus-matkaraja voldiku väljaandmine
6. Väike-Maarja aleviku jäätmemajade ehitamine

2011
1. Äntu maastikukaitseala õpperaja korrastamine
2. Kiltsi mõisa pargi korrastamise I etapp
3. Äntu-Nõmme õpperaja voldiku väljaandmine
4. Väike-Maarja vallas ohtlike jäätmete kogumine
5. Noorte keskkonnalaager "Koduvald kauniks"
6. Simuna aleviku vee- ja kanalisatsioonisüsteemide arendamise III etapp (taotleja OÜ Pandivere Vesi)
7. Simuna aleviku vee- ja kanalisatsioonisüsteemide arendamise IV etapp (taotleja OÜ Pandivere Vesi)


SA KIK poolt toetatud uuringud, voldikud ja ehitusprojektid:

1. Põltsamaa jõe veekvaliteedi uuring (*.pdf)

2. Kiltsi aleviku ja Vao küla kaevude veekvaliteedi ja tehnilise seisukorra hindamine (uuring), (tehniline seisukord) ja (veeproovid).

3. Kiltsi mõisa pargi dendroloogiline uuring ja põhiprojekt:
    Olemasolev olukord (*.pdf)
    Ajalooline maastikukihtide analüüs (*.pdf)
    Dendroloogiline analüüs ja vaatesihid (*.pdf)
    Põhijoonis (*.pdf)
    Dendroloogiline inventeerimine ja raied (*.pdf)
    Vertikaalplaneerimine (*.pdf)
    Sidumisjoonis (*.pdf)
    Teede lõiked (*.pdf)
    Lillepeenarde skeem (*.pdf)
    Haljastuse sidumine (*.pdf)
    Dendroloogilise uuringu ja põhiprojekti seletuskiri (*.pdf)
    Dendroloogilise hindamise tabel (*.pdf)
    Sillad (*.pdf)
    Lastemänguväljak (*.pdf)

4. Äntu-Nõmme õpperaja 2011 voldikud:
    Äntu-Nõmme looduse õpperada (eesti keeles)
    Äntu-Nõmme looduse õpperada 10km (inglise keeles)

5. Ebavere loodus-matkaraja voldik 2013


Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi projekt:

Väike-Maarja veemajandusprojekt (*.pdf) 

 

Toimetaja: LEIE NÕMMISTE