Kontaktid

Ivika Aman
kultuurinõunik
E-post: ivika.aman@v-maarja.ee
Tel 329 5760, 5646 4093
 

Kultuurivaldkond koondab muuseume, raamatukogusid, spordihooneid ja rahvamaju. Valdkonnal on kokkupuude kogudustega ja mittetulundusühingutega.

 

Omavalitsus haldab kolme rahvamaja - Väike-Maarja Seltsimaja, Simuna Rahvamaja ja Rakke Kultuurikeskust, kus korraldatakse aastaringselt üritusi ning pakutakse eri vanuses elanikele võimalust osaleda huvitegevuses. Tegutseb kaks raamatukogu - Väike-Maarja valla raamatukogu ja Rakke raamatukogu. Kogud asuvad kuues kohas – Väike-Maarjas, Simunas, Triigis, Kiltsis, Rakkes, Liigvallas ja Lahus. Avatud interneti punktid, kus elanikel on võimalik kasutada arvuteid vajalike toimingute tegemiseks, asuvad Väike-Maarjas, Simunas ja Rakkes. 


Väike-Maarja muuseumi kogude eksponeerimisel on rõhk paikkonna kooliajalool ja kolhoosiaegsel elu-olul. Aktiivselt toetatakse Väike-Maarja Gümnaasiumi õppetööd, olles kohaliku ajaloo uurimise ja paikkonna pärandiga seotud loovtööde juhendamise kohaks. Muuseumis tegutseb turismiinfopunkt, kus jagatakse infot vaatamisväärsuste kohta, samuti vahendatakse giidide kontakte ning söögi- ja majutuskohtade teavet. 
 
Vallas on kolm spordihoonet - Väike-Maarja, Simuna ja Triigi. Lisaks on sportimisvõimalused Ebavere tervisespordikeskuses, Rakke alevikus jm. Rakke piirkonna sporti veab koordinaator, kes hoolitseb piirkonna spordirajatiste heakorra eest ja juhib sporditegevust. Väike-Maarja Spordikeskuses on täismõõtmetega rõduga korvpallisaal (300 pealtvaatajat), aeroobikasaal, maadlusaal ja pooleliolev ujula.  Simuna spordihoone toimuvad mitmed kohalike kui ka maakondliku tähtsusega võistlused. Triigi spordihoonet on võimalik kasutada võrk-, korv-, jalg- ja sulgpalli ning koroona ja lauatennisemänguks, spordihoone külastajad elavad üle-valla. Suusarajad on rajatud Ebaverre, Rakkesse, Simunasse jm.  
 
Tegutsevatest MTÜdest on mitmed seotud spordivaldkonnaga - MTÜ Spordiklubi Rakke, Väike-Maarja valla rahvaspordiklubi, maadlusklubi, motoklubid ja MTÜ RK Ebavere Suusaklubi jne. Iga-aastaselt viiakse läbi rohkelt eriilmelisi spordiüritusi: Pandivere rattarallit, Georg Lurichi kevadjooksu, Reinpauli sügisjooksu, Rakke Rattamaraton jne. 
 
Neli kogudust - EELK Väike-Maarja kogudus, EELK Simuna püha Siimona ja Juuda kogudus, Avispea Vabakogudus ning Rakke kogudus, on jaotunud üle valla.