13.11.18

Õigusaktid

Üldised

Volikogu, valitsus

Seni veel kehtivad endise Rakke valla õigusaktid

Rahandus, eelarve, vallavara


Tunnustamine

Keskkond

Ettevõtlus, majandus

Ehitus, planeerimine

Külaliikumine ja mittetulunduslik tegevus

Sotsiaalhoolekanne, tervishoid
Haridus, huviharidus
Noorsootöö

Kultuur, sport

Kriisireguleerimine

 

 

 

Toimetaja: KRISTEL KITSING