12.06.18

Sotsiaalteenused

Väike-Maarja vallas osutatakse järgmisi sotsiaalteenuseid:

Sotsiaalnõustamine
Teabe andmine sotsiaalsetest õigustest ja seaduslike huvide kaitsest, abistamine konkreetsete probleemide lahendamisel edaspidise toimetuleku soodustamiseks, arvamuste koostamine ja esitamine asjaomastele asutustele.

Sotsiaalteenused
Sotsiaalteenuste osutamise kord   
Sotsiaaltrandporditeenuse osutamise kord 
Sotsiaalteenuste hinnad   
Asendus- ja järelhooldusteenuse osutamise tingimused ja kord

 

Toimetaja: -