« Tagasi

Kase park vajab uuendamist

Kase park asub Rakke aleviku südames Faehlmanni tee ja Kase tänava nurgal. Tegemist on suhteliselt niiske loodusliku rohealaga, kus põhiliseks puuliigiks on sookask, leidub üksikuid tammesid, vahtraid, mõned kuused ja toomingad. Pargi rajamise käigus on jäetud kasvama tol hetkel sobivaks osutunud puud. Kuid peagi kümme aastat tagasi rajatud pargis on paljude kaskede seisund muutunud väga halvaks – puud on murdumisohtlikud ja ohustavad pargis liikujaid.

Dendroloogi hinnangul on paljud puud oma eluea lõpul, st pargis toimub loomulik puude välja langemine, st murdumine.  Ka sellel aastal on pargis mitu puud murdunud, üks neist langes osaliselt laste mänguväljakule.

Kase pargis kasvavad puud on koos OÜ Viru Haljastus spetsialistiga üle vaadatud ning raiesse minevad puud on märgistatud. Raietöid on kavas teha mitmes etapis, st puid ei võeta maha ühel aastal, vaid 38 märgistatud puud võetakse ära 2-3 aasta jooksul. Sellel aastal võetakse maha kõige halvemas seisundis ja ohtlikud puud.

Lisaks raietöödele on Kase pargis kavandatavad järgmised tegevused:

  • Istutada parki uusi puid ja põõsaid. Kavas on istutada aru- või sookaskesid  ja aktsentpuudena erinevaid kase liike, sorte. Kindlasti tuleb parki tuua põõsarinne, st istutada parki põõsagruppe.
  • Kõrvaldada mänguväljakult kõik ohtlikud elemendid (piirdepalgid, katkine liblikaosa) ja teostada turvakontroll.
  • Tõsta pargiteede teepinda äärekividega ühele kõrgusele, anda õiged kalded. Pealiskatteks sobib, kas graniitkillustik paesõlmetel või kruusaveeris.
  • Parandada pargis sild ja kontrollida silla laudise osa ja alustalad. Kõik katkised osad uuendada või vajadusel ehitada uus sild.
  • Vaadata üle pargivalgustus, sest osa valgusteid on lõhutud, alles ainult posti alus maapinnal.