« Tagasi

Väike-Maarja vald otsib aasta tegu ja aukodanikku

Väike-Maarja vallavalitsus otsib aasta tegu ja aukodaniku kandidaate ning palub selleks, hea vallarahvas, just teie abi. See on parim viis üksteist märgata ja positiivselt üllatada, kui just teie seda ise teete. Olgem selles üksteisele abiks ja leidkem need, kes tunnustust kindlasti vajavad.

Palume eelnevalt tutvuda Väike-Maarja valla tunnustusavalduste andmise korraga, mille leiate siit

Väike-Maarja valla aukodaniku nimetus antakse üksikisikule erilise austusavaldusena VäikeMaarja vallale elutööna osutatud väljapaistvate teenete eest.

Ettepanekuid aukodaniku nimetuse omistamise kohta on õigus esitada kõigil füüsilistel ja juriidilistel isikutel. Mõtted saab vallavolikogule teele panna kirjalikult 31. detsembriks, lisades kandidaadi nime, elulooandmete ning teenete kirjelduse.

Aukodaniku tunnistus ja tuhande euro suurune rahaline preemia antakse volikogu esimehe ja vallavanema poolt üle Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud pidulikul üritusel.

Väike-Maarja valla aasta teo tiitliga tunnustatakse üksikisikut või organisatsiooni aasta jooksul tehtud silmapaistva teo eest, millega kandidaat on aidanud kaasa vastava valdkonna arengule vallas, maakonnas või üleriigilisel tasandil ja toonud Väike-Maarja vallale kui paikkonnale tuntust. 

Ettepanekuid aasta teo nimetuse omistamise kohta on õigus esitada kõigil füüsilistel ja juriidilistel isikutel. Need saab vallavolikogule esitada kirjalikult 31. detsembriks, lisades kandidaadi nime ning teenete kirjelduse.

Aasta teo tunnistus ja mälestusese antakse volikogu esimehe ja vallavanema poolt üle Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud pidulikul üritusel.