« Tagasi

Väike-Maarja vallas alustas tööd noortevolikogu

Väike-Maarja valla noortevolikokku kuulub 12 aktiivset noort erinevatest valla piirkondadest. Valitud on noortevolikogu juhatus, kuhu kuuluvad esimees Maris Praats ja aseesimehed Eikki Eikkinen ja Eliis Mätas.

Noortevolikogu peamisteks tegevusteks on noortele ürituste korraldamine ning nende huvide esindamine valla ja riigi tasandil.

Esimest korda said uued noortevolikogu liikmed kokku 20. septembril 2018. Aktiivsed valla noored kogunesid Väike-Maarja seltsimajja, et rääkida kodukoha headest külgedest ning kitsaskohtadest. Samuti arutasid nad, mida saaks vallas muuta ning mida selleks teha tuleb. Noored pakkusid välja üritusi, mida koduvallas korraldada. Eesmärk oli kokku kutsuda Väike-Maarja valla aktiivsed noored, et tutvustada neile Eesti Noorteühenduste Liitu ja noortevolikogu töökorraldust ning põhimõtet.

Järgnevalt said noored kokku Rakveres, et arendada meeskonnatööd orienteerumisega ja õppida üksteist paremini tundma. Ühtlasi pidasid nad meeldivas õhkkonnas tulemusliku koosoleku.

Kolmas kokkusaamine toimus Väike-Maarja vallamajas, kus noortele tutvustas hetkeolusid piirkonnapolitseinik Jaanus Mätas ning räägiti huvihariduse rahastusest, uutest üritustest, noortevolikogu logost ja sotsiaalmeedia loomisest.

Väike-Maarja vallavolikogu on võtnud vastu noortevolikogu põhimääruse, mis on leitav Riigi Teatajast, samuti on olemas noortevolikogu oma logo ning alustatud on ka noorte huvi- ja rahuloluküsitlusega.

 

Maris Praats