« Tagasi

Väike-Maarja vallavalitsus ootab ideid kaasava eelarve rakendamiseks

1. detsembrist kuni 3. jaanuarini saab esitada ideid Väike-Maarja valla kaasava eelarve 15 000 euro kasutamiseks.

Väike-Maarja valla elanike poolt esitatava ettepaneku tulemusena teostatav objekt peab paiknema Väike-Maarja vallas, pakkuma avalikku hüve ja olema avalikult kasutatav, elluviidav ühe kalendriaasta jooksul ning objektist ei tohi tekkida tulevikus ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.

Ideid saab esitada 1. detsembrist kuni 3. jaanuarini elektrooniliselt e-posti aadressile valitsus@v-maarja.ee või paberkandjal Väike-Maarja vallavalitsuse kantseleisse.

Ettepanekuid kaasava eelarve osa summa kasutamiseks võivad esitada kõik isikud, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Väike-Maarja vald.

Kõiki ideid, mida esitatakse kaasava eelarve kaudu rahastamiseks, analüüsib vallavalitsuse poolt moodustav komisjon.

Ettepaneku esitamisel peab olema märgitud:

1) ettepaneku esitaja;

2) ettepaneku nimetus;

3) ettepaneku eesmärk ja olulisus;

4) ettepaneku kirjeldus ja võimalusel idee kavand, mis annab vallavalitsusele selge info ettepaneku elluviimise võimalikkuse hindamisel;

5) ettepaneku teostamise ligikaudne maksumus, mis peab jääma vahemikku 6000 kuni 15 000 eurot (summad on koos käibemaksuga);

6) muu oluline info, mida ettepaneku esitaja peab oluliseks ettepaneku hindajatele idee kohta teada anda.

Komisjon analüüsib esitatud ettepanekuid järgmiste kriteeriumite alusel:

1) ettepaneku põhjendatus ja avaliku kasutamise võimaldatus;

2) ettepaneku teostatavus 1 aasta jooksul;

3) ettepaneku teostamisel kasusaajate arv.

Hindamise tulemusena sobivaks tunnistatud ettepanekute järjekorra väljaselgitamiseks korraldatakse vallaelanike hääletus. Võidab idee, mis kogub kõige rohkem hääli. Hääletamine toimub  ja see tehakse teoks 2019. aasta jooksul.

Hääletamise korraldab ja kuulutab välja vallavalitsus hiljemalt 30. jaanuaril 2019.

Teostatud saavad just need ettepanekud, mis said enim hääli, mis lähtuvalt maksumusest mahuvad kaasavale eelarvele eraldatud summa (kokku 15 000 eurot) piiridesse.

Kutsume kõiki aktiivselt osavõtma nii ettepanekute esitamisel kui ka edaspidi hääletamisel, et just Sinule oluline objekt teostatud saaks.

Rohkem infot: https://www.riigiteataja.ee/akt/423102018009 (4.peatükk)