« Tagasi

Vallavolikogu istung

Väike-Maarja Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 29. novembril 2018 kell 17.00  Väike-Maarja seltsimaja saalis. 

PÄEVAKORD:    
1. Väike-Maarja valla noortevolikogu põhimääruse kinnitamine – ettekandjad Aare Treial, Maris Praats ja Eikki Eikkinen 
2.  Kinnisasja omandamiseks loa andmine – ettekandja Diana Seepter 
3. Rakke raamatukogu põhimääruse kinnitamine – ettekandja Ivika Aman 
4. Väike-Maarja valla 2018. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine – ettekandja Maie Tiits 
5. Väike-Maarja valla koolieelsete lasteasutuste töötajate töötasu alammäära kehtestamine – ettekandja Aare Treial 
6. Väike-Maarja valla koolieelsete lasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine – ettekandja Aare Treial 
7. Hariduskomisjoni koosseisu muutmine – ettekandja Reet Reimann 
8. Revisjonikomisjoni kontrolli tulemuste kinnitamine – ettekandja Priit Kõlu 
9. Arupärimisele vastamine – ettekandja Indrek Kesküla 
 
Info:  
1) volikogu esimehe info 
2) vallavanema info