« Tagasi

Vallavolikogu istung

Väike-Maarja Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 20. detsembril 2018 kell 17.00 Rakke Kultuurikeskuse suures saalis. 

PÄEVAKORD:

1. MTÜ-s Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus osalemine – ettekandjad Aare Treial

2. Rakke Lasteaia Leevike põhimääruse kinnitamine – ettekandja Aare Treial

3. Väike-Maarja Lasteaia põhimääruse kinnitamine – ettekandja Aare Treial

4. Audiitori määramine – ettekandja Maie Tiits

5. Väike-Maarja valla 2019. aasta eelarve vastuvõtmine, 1. lugemine – ettekandja Maie Tiits

6. Väike-Maarja valla tunnustusavalduste andmise korra kinnitamine – ettekandja Indrek Kesküla

7. Revisjonikomisjoni 2019. aasta tööplaani kinnitamine – ettekandja Priit Kõlu

8. Vallavanemale lisatasu maksmine – ettekandja Ene Preem

Info:

1) volikogu esimehe info

2) vallavanema info 

Eelnõud