Väike-Maarja Hooldekodu

Aadress:
Ravi 1
Väike-Maarja

Kontakt:
Tel 326 1345
e-post: hooldekodu@v-maarja.ee 


Keskuse ülesanded:

 • ööpäevaringse hoolduse, põetuse ja rehabilitatsiooni osutamine vanuritele ning puuetega inimestele
 • koduteenuste osutamine vanuritele, puuetega ja sotsiaalselt abitutele isikutele:
  • · toitlustamine
   · pesupesemine
   · pesemisvõimalus
   · riideabi
   · varjupaiga teenus
Ööpäevasel hooldusel on 67 vanurit või puudega inimest. Ühes toas elab 1-2 inimest, kasutatakse osaliselt oma esemeid, mööblit, riideid.

Pakutakse tegelusteraapiat, liikumisravi. Vaba aega sisustavad ühised sünnipäevad, lugemine, televiisori vaatamine, rahvakalendripäevade tähistamine.

Sotsiaalteenuste osutamise kord Väike-Maarja vallas
Väike-Maarja Hooldekodu põhimäärus    
Väike-Maarja Hooldekodu kohatasu  
Avaldus hoolekandeasutusse suunamiseks (*.pdf)   
Avaldus hoolekandeasutusse suunamiseks (*.rtf)    


Päevakeskus
Väike-Maarja Hooldekodu päevakeskus on avatud eakatele ja puuetega inimestele, kus on erinevaid võimalusi vaba aja sisustamiseks. 

E kell 11.00 – 12.30 istumistants, mälutreening, lauamängud
T kell 11.00 – 12.30 käsitööring (lõngatööd, paelte punumine)
K kell 11.00 – 12.30 kunstiring, joonistamine riidele, võimalusel klaasile, taldrikule
N kell 11.00 – 12.30 peenmotoorika harjutused, jututuba vaegnägijatele
R kell 11.00 – 12.30 muusikatund, küpsetamine
E - R kell 14.00 – 15.00 on võimalus kasutada Internetti

Päevakeskuses juhendab Tiia Uutsalu, telefon 5656 4959
 
Triigi päevakeskus
Avatud neljapäeval kell 12.00 - 15.00
Päevakeskuses saab vererõhku mõõta, sotsiaalnõustamist, vestelda.
Päevakeskuses (tel 323 5304) juhendab sotsiaaltöötaja Marin Prits, tel 520 1930