20.12.18

Väike-Maarja valla valimiskomisjon

Väike-Maarja valla valimiskomisjoni asukoht: Pikk 7, Väike-Maarja alevik, Väike-Maarja vald. Väike-Maarja Vallavalitsuse kantselei.

Komisjoni esimees Maris Kõrgmäe, Väike-Maarja vallasekretär.
Aseesimees Helen Nõmm.


Liikmed:
Diana Seepter, Heli Vettik ja Merili Veelmaa


Asendusliikmed:
Ilve Tobreluts ja Ivika Aman.

 

Info valimiste kohta