11.05.18

Aasta tegija 2005

Valla aasta tegija 2005 on Endel Mäesepp

Valla aasta tegija 2005 on Endel MäeseppVäike-Maarja vallavolikogu kinnitas valla 2005. aasta aasta tegijaks maaelu edendaja ja OÜ Müüriku Farmer juhatuse esimehe Endel MÄESEPA. 

9. detsembril, valla 14. aastapäeva tähistamise aktusel andsid volikogu esimees Hans Kruusamägi ja vallavanem Olev Liblikmann Endel Mäesepale üle valla aasta tegija tunnistuse ja auhinna, milleks oli klaasikunstnik Riho Hüti teemakohane klaasimaal.
 

 

 

Alljärgnevalt ülevaade OÜ Müüriku Farmer tegevusest.

2005. aasta külvipind ja kogusaak
 

Kultuur Pindala (ha) Kogusaak (ts) Saagikus (ts/ha)
Talinisu 28 760 27,1
Tritik 24,6 1277 51,9
Suvinisu 54 2494 46,2
Oder 528 17068 32,3
Kaer 25,2 754 30,0
Segavili 38 1481 39,0


700 hektaril kasvab mitmeaastaseid heintaimi. Rajatud on 150 hektarit rohumaid, valdavalt liblikõielisi. Lisaks Väike-Maarja vallas asuvatele maadele on 450 hektarit maakasutust ka Avinurme vallas. Kogu pindalal on kasutatud põllumajanduse keskkonnasõbralikku meedet.

Veiseid on kokku 828, neist piimalehmi 333. Aastal 2004 oli piimatoodang lehma kohta 7974 kg. Sellega ollakse üle sajapealistest karjadest Eestis 10. kohal.

Investeeringud:

2005. aastal soetati vabapidamisega laut, mille maksumus oli 18 miljonit krooni, ehitaja AS Antaares. Ehitatud on ka 12 000-kuupmeetrine sõnnikuhoidla.

2004. aasta käive oli 12,2 miljonit krooni ja praegu on firmas 32 töötajat.

Endel Mäesepp on tõsine põllumees, maaelu edendaja ja Väike-Maarja kandi kõrge põllumajandusliku potentsiaali üks olulisemaid realiseerijaid. Jõudu talle tema tegemistes!

 

Toimetaja: -