11.05.18

Aasta tegija 2011

Valla aasta tegija 2011 on Paavo Kivine 

Valla aasta tegija 2011 on Paavo Kivine Väike-Maarja valla aasta tegija 2011 tunnistus ja auhind (kunstnik Riho Hüti teemakohane klaasimaal) anti spordiajakirjanik Paavo KIVISELE Väike-Maarjas sündinud ja siit maailma raskejõustikuradadele siirdunud suurmehe Georg Lurichi põhjaliku ja esindusliku elulooraamatu"Lurich" väljaandmise eest.
 
Paavo Kivise sõnul oli raamatu koostamiseks ja väljaandmiseks kaks olulist põhjust: Lurichist puudus vääriline väljaanne ning Lurichi kohta meie aja- ja kultuuriloos ei tohiks unustada.

Paavo Kivine peab Lurichit ennekõike rahvuslikuks äratajaks. Eeskätt aga otsib raamatu autor oma teoses vastust küsimusele: "Mis tähendus on maailmakuulsal jõumehel Georg Lurichil Eesti ajaloos ja meie kollektiivses mälus?".

Raamat pole tavaline spordibiograafia, vaid pigem raamat inimesest, kes vormis oma aega, olles seejuures sportlane. Vähestele on antud õnne olla mingi eluala looja, kuid Lurich oli nii Eesti spordi looja kui ka läbi aegade selle säravaim esivõitleja.
 
Lurichi legendaarsuse ühe olulise aspekti võtab Paavo Kivine kokku järgmiste sõnadega: "Kui Venemaal ja mujal maailmas oli Lurichi nimel eeskätt esteetiline, siis Eestis rahvuslik sisu. Selge on ka seegi, miks kujunes just tema meie sportlastest ainsana mütoloogiliseks kangelaseks. Põhjus on lihtne: see, mis on tähtis saatusehetkel, olgu tegu üksikisiku või rahvaga, sööbib hinge igaveseks."

Georg Lurich muutus juba oma eluajal Eesti rahvuslikuks legendiks. Tema tõekspidamised olid tähtsad siis ja on seda ka nüüd. Nüüd vahest rohkemgi, sest Lurichi karsked eluviisid ja tahtekindlus kuluksid tänases ühiskonnas kõigile ära.

Paavo Kivine väärib Väike-Maarja kui Lurichi sünnikoha tunnustust selle eest, et ta siit sirgunud Eesti rahvusliku suurmehe tegemised ja tõekspidamised raamatusse kokku koondas, neid ühiskonnale taas teadvustas ning meie rahvuslikku mälu värskendas. 

 

Toimetaja: -