Aasta ema

Aasta ema statuut (*.pdf)

 

VÄIKE-MAARJA AASTA EMA AUNIMETUSE ANDMISE STATUUT

1. Aunimetuse andmise korraldaja 
Aunimetuse Väike-Maarja Aasta Ema (edaspidi aunimetus) andmise korraldab Naiskodukaitse Väike-Maarja jaoskond. 

2. Eesmärk ja tunnustuse alus 
2.1. Aunimetuse andmise eesmärk on väärtustada emadust ning tunnustada ema rolli laste kasvatamisel. 
2.2. Aunimetus antakse emale, kes on 
2.2.1. tubli lapsevanem, kodu ning perekonna väärtustamisel ja laste kasvatamisel eeskujuks teistele ja 
2.2.2. kasvatanud üles tublid lapsed ja 
2.2.3. tegutsenud silmapaistvalt ka kutse- või tegevusalal ja/või ühiskondlikus elus ja 
2.2.4. Eesti Vabariigi kodanik ning Väike-Maarja valla elanik. 
2.3. Aunimetuse võib ühele emale anda ainult ühe korra. 

3. Kandidaatide esitamine 
3.1. Igaüks võib esitada ettepaneku aunimetuse andmiseks 
3.2. Ettepanekus märgitakse aunimetuse kandidaadi: 
3.2.1. nimi 
3.2.2. kontaktandmed 
3.2.3. elukoht 
3.2.4. kandidaadi vanus 
3.2.5. haridus, eriala 
3.2.6. ameti- või töökoht või tegevusala 
3.2.7. lapse/laste arv ja vanus(ed) 
3.2.8. tunnustamise põhjendus (aunimetuse andmise aluseks olevate asjaolude kirjeldus, arvestades punktides 2.2.1 kuni 2.2.3 nimetatut) 
3.2.9. kandidaadi lühiiseloomustus 
3.2.10. ettepaneku esitaja nimi 
3.2.11. ettepaneku esitaja kontaktandmed 
3.3. Ettepaneku vorm on kättesaadav Väike-Maarja vallavalitsuse kodulehel. 
3.4. Vormikohane ettepanek esitatakse hiljemalt 25. aprilliks. 

4. Aunimetuse saaja otsustamine 
4.1. Aunimetuse saaja valib saadud ettepanekute põhjal välja Väike-Maarja Aasta Ema aunimetuseandmise komisjon (edaspidi komisjon). 
4.2. Komisjoni moodustavad Väike-Maarja Vallavalitsuse ja Naiskodukaitse Väike-Maarja jaoskonna esindajad. 
4.3. Komisjoni tegevust korraldab komisjoni esimees, komisjoni töövorm on koosolek. 
4.4. Komisjon teeb otsuse aunimetuse andmise kohta hiljemalt 30. aprillil. 
4.5. Komisjon avalikustab otsuse aunimetuse andmise kohta Väike-Maarja Vallavalitsuse kodulehel ja Naiskodukaitse kodulehel ning maakonna lehes pärast aunimetuse üleandmist. 

5. Aunimetuse üleandmine 
Väike-Maarja vallavanem ja Naiskodukaitse Väike-Maarja jaoskonna esinaine tunnustavad aunimetuse saajat maikuus.