11.05.18

Aasta tegija 2003

Valla aasta tegija 2003 on Lembit Keerus

Valla aasta tegija 2003 on Lembit Keerus6.-8. augustil tähistati suurejooneliste üritustega 200 aasta möödumist admiral Adam Johann von Krusensterni juhitud ümbermaailmareisi algusest. Kogu pidustuste-seeria mõtte ja tegevuste algataja ning peamine nende õnnestumiste eest heaseisja oli Adam Johann von Krusensterni-nimelise MTÜ liider, Kiltsi põhikooli direktor Lembit KEERUS. 

6. augustil esitleti Kiltsi lossis admiral Adam Johann von Krusensterni juhitud ümbermaailmareisi alguse 200. aastapäeva tähistamiseks välja antud postmarki, ümbrikut ning eri- ja kõrvaltemplit, lisaks ümbermaailmareisi gravüüride põhjal koostatud kaardikomplekti. Kiltsis oli üles seatud meresõitude ja -sõitjatega ning Virumaaga seotud filateelianäitus. Üritusel osales ka Moskva Televisioon ning Krusensterni, Kiltsi ja Eestiga seonduvat tutvustati Moskvas pooletunnises telesaates. 

7. augustil asetati lilli admiral Adam Johann von Krusensterni hauamonumendi juurde Tallinna Toomkirikus, kus paljude admirali mälestuse austajate seas osales ka Saksamaa suursaadik Eestis. Lilli käidi panemas ka admirali mälestuskivile tema sünnikohas Raplamaal, Hagudis. 

8. augustil toimus Kiltsi lossis rahvusvaheline konverents, kus ettekannetega esinesid õppejõud, teadlased, Eesti juhtivate muuseumide direktorid, Krusensternide perekonna esindaja Saksamaalt ja Peterburi juubelipidustuste peakorraldaja. Konverentsil osalesid Krusensternide perekonna eri liinide esindajad Saksamaalt, Rootsist ja Ameerika Ühendriikidest ning külalised Venemaalt ja Soomest. Kiltsi kool oli rahvast tulvil, konverentsi ettekanded olid head ja huvitavad ning igakülgselt silmaringi laiendavad. Saadi osa Krusensterni ja meresõitudega seotud esemete ja raamatute väljapanekutest. 

Kogu Kiltsi lossis elanud Krusensternide ja nende teadustöödega seonduv on aastaid olnud Lembit Keeruse kui sügava missioonitundega inimese südameasjaks. Tema juhtimisel on kümmekond aastat tagasi moodustatud Krusensterni-nimeline MTÜ tegelenud Krusensterni mälestuse jäädvustamisega, eri riikides Krusensterni järeltulijatega sidemete otsimise, sõlmimise ja säilitamisega. Samuti on MTÜ tegelenud Kiltsi lossi kui ajaloo- ja arhitektuurimälestise restaureerimise, tutvustamise, reklaamimise ja tuntuks tegemisega nii Eestis kui välisriikides. 

Admiral Adam Johann von Krusensterni deviis oli "Spe fretus" - "Lootusele tuginedes". Küllap selle lootusekiire kaudu on sisemine sund suunanud tänuväärsetele tegudele ka Lembit Keeruse.

 

Toimetaja: -