11.05.18

Aasta tegija 2012

Valla aasta tegija 2012 on Marju Metsman

Valla aasta tegija 2012 on Marju MetsmanValla aasta tegija 2012 tunnistus ja auhind (kunstnik Riho Hüti klaasimaal) anti kodukoha loo väärtustajale Marju METSMANILE Väike-Maarja seltsimaja ajalugu kajastava raamatu „Sajand seltsielu südames" koostamise eest ja aktiivse kaasalöömise eest ürituste sarja „Seltsimaja 100" korraldamises.

2012. aastal tehtu seast väärib eeskätt esiletõstmist Marju Metsmani tegevus ürituste sarja „Seltsimaja 100" kavandamisel ja ettevalmistamisel. Tähelepanu väärivad järgmised suursündmused: kodukandipäev 2. juunil, konverents „Seltsitegevuse aastasada" 20. septembril, talutoidupäev 29. septembril, kinopäev 18. oktoobril, stiiliõhtu „1912" 17. novembril ja aastasajaball 22. detsembril.

Väike-Maarja Põllumeeste Seltsi liikmena ja muuseumi juhatajana on Marjul hindamatu panus Väike-Maarja seltsimaja saja-aastast ajalugu käsitleva raamatu „Sajand seltsielu südames" koostamisel. Raamatut esitles ta 20. septembril Väike-Maarja seltsimajas toimunud konverentsil „Seltsitegevuse aastasada". 

Raamatu „Sajand seltsielu südames" eessõnas on Marju kirjutanud kuldaväärt sõnad: „Seltsimaja juubeliaasta on hoidnud meeled avatuna ning vaimu ärksana, toonud esile sajand tagasi kehtinud tõed ja väärtused, rõhutanud koos tegutsemise olulisust ja ainuvõimalikkust, vääristanud aega ja inimesi ajas". 

Marju Metsman on laia silmaringi ja sügava missioonitundega, aktiivne ning tegus. Ta on oma tegemistes põhjalik ja ennastohverdav. Marju õpib Viljandi Kultuuriakadeemias muusikaerialal ja tegutseb edukalt koorijuhina. Marju Metsman on ka Väike-Maarja Muusikasõprade Seltsi üks asutajaid ning Väike-Maarja Muusikafestivali üks peaorganisaatoriteid.

Marju eestvedamisel moodustati Väike-Maarja Muuseumisõprade Selts, mis on igati toeks Väike-Maarja muuseumielu kujundamisel ja rikastamisel ning paikkonna väärtuste säilitamisel ja tutvustamisel. Projekti „Viru pael ja pastel" kaudu toimus õppepäevade sari, kus käsitleti rahvakultuuri erinevaid tahke ja kuhu oli kaasatud rohkesti huvilisi. 

Põllumeeste Seltsi pärandkultuuri osakonna eestvedajana on ta uurinud ja kaardistanud Väike-Maarja valla pärandkultuuri objekte ning täpsustab GPS-iga kodu-uurija Eduard Leppiku ülestähendatud Kalevipoja hobuse jäljerida. 

Vaimsete väärtuste kandjana aitab Marju Metsman kaasa paikkonna kultuuripärandi säilitamisele ja eksponeerimisele. 

 

Toimetaja: -