11.05.18

Aasta tegija 2015

Valla aasta tegija 2015 on Kaja Laar

Valla aasta tegija 2015 on Kaja LaarValla aasta tegija 2015 tunnistus ja auhind (sepistatud süstal, teemakohase graveeringuga, autorid Ermo Lood ja Ants Einsalu) anti 23. veebruaril Väike-Maarja seltsimajas toimunud Eesti Vabariigi 98. aastapäeva aktusel Väike-Maarjas oma praksise avanud noorele perearstile Kaja LAARILE. 

Olukorras, kus noored arstid eelistavad maal töötamise asemel suunduda tööle Tartusse ja Tallinnasse või koguni piiri taha, on Kaja Laari julgus ja ettevõtlikkus alustada töötamist iseseisva perearstipraksisega oma kodukohas Väike-Maarjas igati tunnustamist väärt tegu. 

Kaja Laari kirjutatud hästi läbimõeldud ja analüüsitud äriplaan perearstiteenuse kättesaadavuse parandamiseks Väike-Maarja vallas võimaldas tal edukalt taotleda ettevõtlusega alustamiseks toetust Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt ja Väike-Maarja Vallavalitsuselt ning soetada töötamiseks vajaminevat tehnikat.

Perearst Kaja Õunapuu OÜ annab tööd lisaks perearstile ka kolmele pereõele.

Noore perearsti Kaja Laari ettevõtlus- ja tööalane tegevus on 2015. aastal parandanud esmatasandi tervishoiuteenuse kättesaadavust piirkonnas. Tema otsus võtta üle kahe Soome suundunud perearsti patsientide nimistud, mida hallati ajutiste asendajatega, ja alustada töötamist perearstina, võimaldab Väike-Maarja vallal taotleda toetust Väike-Maarja tervisekeskuse rajamiseks ja kindlustada siinne elanikkond püsivalt esmatasandi arstiabi kättesaadavusega. 

 

Toimetaja: -