Arengukava

Väike-Maarja valla arengukava ja eelarvestrateegia 

Väike-Maarja valla varasemad arengukavad ja eelarvestrateegiad:

Väike-Maarja valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava 2019-2030:

Reovee kogumisalad

Tamsalu, Väike-Maarja, Rakke ja Laekvere valdade jäätmekava 2015-2020: