Eelarve

Väike-Maarja valla 2020. aasta eelarve eelnõu

Eelarve eelnõu koos seletuskirjaga avalikustatakse valla veebilehel www.v-maarja.ee vähemalt kaheks nädalaks seitsme tööpäeva jooksul pärast esimese lugemise lõpetamist vallavolikogus. Ettepanekud palume esitada vähemalt 14.02 kirjalikult vallakantseleisse või vallavalitsuse e-posti aadressile valitsus@v-maarja.ee.

Palume kasutada ettepaneku tegemiseks allpool lisatud „2020 aasta eelarve ettepaneku faili".Eelarve eelnõu muutmise ettepanekule, mis tingib eelnõus ettenähtud tulude vähendamise, kulude suurendamise, kulude ümberjaotamise või finantseerimistehingute muutmise, tuleb algatajal lisada põhjendused ja rahalised arvestused, mis näitavad kulude katteks vajalikud tuluallikad.

Väike-Maarja valla eelarvestrateegia 2016-2019

 

2019. aasta eelarve


2018. aasta eelarve 


2017. aasta eelarve 


2016. aasta eelarve 


2015. aasta eelarve


Väike-Maarja valla eelarvestrateegia 2015-2018


Väike-Maarja eelarvestrateegia 2014-2017 

         
Väike-Maarja eelarvestrateegia 2013-2016 

2014. aasta eelarve      


Majandusaasta aruanded