Elukoha- ja peretoimingud

Sünni registreerimine

Sünni registreerimisel teeb ametnik sünnikande rahvastikuregistrisse. Sünnikanne koostatakse lapse seadusliku esindaja isikliku sellekohase avalduse ja meditsiinilise sünnitõendi alusel. Sünni registreerimise käigus toimub isaduse omaksvõtt, lapsele ees- ja perekonnanime andmine ning sünnitõendi väljastamine. Lapse sünd tuleb registreerida ühe kuu jooksul lapse sündimise päevast arvates.

Sünni registreerimiseks vajalikud toimingud

Väike-Maarja valla sünnitoetuse taotlemine

Riikliku vanemahüvitise taotlemine


Surma registreerimine

NB! Alates 1. juulist muutus Eestis surma registreerimise kord. Uue korra kohaselt ei väljasta matmiseks vajalikku dokumenti enam kohalik omavalitsus.

Alates juulist vormistab tervishoiuteenuse osutaja surmateatise paberdokumendi asemel elektroonselt, edastab surma kohta info rahvastikuregistrisse ning surm registreeritakse automaatselt.

See tähendab, et edaspidi saab matmiseks vajaliku dokumendi (surmatõendi) tervishoiuasutusest, mitte kohalikust omavalitsusest.
Vaata ka: skeem surma registreerimise kohta.

Väike-Maarja valla matusetoetuse taotlemine
 

Elukoha registreerimine

Elukoha registreerimiseks vajalikud toimingud

Elukohateade


 

Kasulik info:
http://www.pereliit.eu/Kasulik-info
 

Kontaktid:
Maris Kõrgmäe (vallasekretär) maris.korgmae@v-maarja.ee, 329 5753
Annika Aun (sekretär) helen.nomm@v-maarja.ee, 329 5750
Piret Lükk (teabespetsialist Rakkes) piret.lykk@v-maarja.ee, 326 0870