Väike-Maarja aleviku Pikk 1, 2, 3, 4 ja Georg Lurichi pargi maa-alade haljastuse eelprojekt

 

2018. a valmis Väike-Maarja alevikus G. Lurichi kuju, keskväljak koos Pikk tn 1a kinnistu kujundusega. Valminud alade vahetus läheduses on J. Liivi park, Väike-Maarja gümnaasium, Väike-Maarja Ssltsimaja ning Georg Lurichi park, mis vajavad samuti korrastamist ning kaasajastamist.

Väike-Maarja vallavalitsus tellis osaühingult Projekteerimiskeskus Pika tänava haljasalade uuendamiseks eelprojekti, milles lahendatakse Väike-Maarja Pika tn 1; 2; 3; 4 ja Lurichi pargi maa-ala haljastus, teedevõrk, parkimine ning välisvalgustus (eskiisi tasemel). Projektiga hõlmatava ala kõrghaljastuse sanitaarse seisundi hindamiseks on Viru Haljastus OÜ poolt koostatud dendroloogiline hinnang. 

Haljastusprojekti üldine eesmärk on Väike-Maarja alevikus Pika tänava äärsete haljasalade korrastamine, kaasajastamine ning muutmine aktiivsete tegevuste kohaks. Samuti säilitada pargialade olemasolev mitmekesine üldilme, kus on erineva tihedusega haljasalad, mis vahelduvad lagedate muruväljakutega. Haljasaladele tuua juurde põõsarinnet, et eraldada erinevate iseloomude ja otstarvetega pargialasid, samuti toovad põõsad pargialadele värvi.

Projekteerimiskeskus OÜ poolt valminud Pika tänava haljastusprojekti eskiisprojekt haljastuslahendus on tehtud neljale alale. Alljärgnevalt tutvustame projekti haljasalade kaupa.