Keskkonnamõjude hindamised

Keskkonnamõju hindamised ja keskkonnamõju strateegilised hindamised

2015
Ebavere külas asuva Mesiniku katastriüksuse maa-alale biogaasijaama rajamiseks koostatud detailplaneeringule koostatud keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) aruanne.

2012
"Väike-Maarja vallas Ebavere külas koostootmisjaama arendamisega seotud keskkonnaaspektid" ekpertarvamus 

2011
Vao Agro AS Veski  veisefarmi keskkonnakompleksloa muutmise taotluse keskkonnamõju hindamise aruannelisa 1 ja lisa 2

2009
Ebavere külas Karja katastriüksusele algatatud detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
  • Uuring "Väike-Maarja ümbruses paiknevate saasteallikate mõju välisõhu kvaliteedile"
  • Uuring "SF Pandivere Maramaa sigala lõhnaainete mõõtmine ja hajumise modelleerimine Karja sigalas"

AS Tallegg Kaarma farmi ümberehitamise ja broilerikasvatuse keskkonnamõju hindamise aruanne

OÜ Põlva Peekon Kiltsi emisefarmi ümberehitamise ja taaskäivitamise keskkonnamõju hindamise aruanne