13.05.18

Kiltsi Kaardiloss

"Kiltsi kaardilossi" projekt on kaasfinantseeritav Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste 2009-2014 programm „Mõisakoolid- säilitamine läbi kasutuse", Kultuuriministeeriumi ja Väike-Maarja vallavalitsuse poolt. 

PROJEKTI OTSESED EESMÄRGID:

1. Koostada Kiltsi Kaardilossi sisekujunduse arhitektuurne projekt.
2. Kiltsi Kaardilossi näituseala graafiline kujundus tootmisesse minevate pindade ulatuses.
3. Toota valmis osa näitusepindu ning koostada ekspositsiooni tekstid.
4. Luua Kiltsi Kaardilossi digiväljaanne.
5. Kujundada ja toota Kiltsi Kaardilossi tutvustavad trükised.
6. Toota infoviidad Kiltsi Kaardilossi parki.

Projekti „Kiltsi Kaardilossi arendamine" rahastajad on Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste 2009-2014 programm „Mõisakoolid- säilitamine läbi kasutuse", Kultuuriministeerium ja Väike-Maarja Vallavalitsus.

Projekti koostööpartneriteks on A. J. von Krusensterni nimeline mittetulundusühing ja AS Regio.

Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste 2009-2014 programm „Mõisakoolid- säilitamine läbi kasutuse" on suunatud elu edendamisele mõisakoolide ümber, mis aitab kaasa kogukondade jätkusuutlikkusele.

Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste osakonna projektijuhi Riin Alatalu sõnul annavad kõik viimases taotlusvoorus arenduseks toetust saanud projektid hea läbilõike kui rikas ja mitmepalgeline on Eesti mõisakoolide pärand.

Läbiviidud avaliku hanke tulemusena kvalifitseeriti ja hinnati tingimustele vastavaks pakkujaks OÜ VELVET. Summa on kokku 67048 eurot.

Avalikkusel on õigus kontrollida projekti käiku ja edastada oma tähelepanekud projekti juhile
(Väike-Maarja Vallavalitsus, Indrek Kesküla, tel 510 7460 või 329 5750, e-kiri: indrek@v-maarja.ee ) ja järelvalveasutustele (vastutav ministeerium on Kultuuriministeerium).

THE DIRECT OBJECTIVES OF THE PROJECT:
1. Compile an architectural project of the interior design of the Kiltsi Map Castle.
2. Graphical design of the Kiltsi Map Castle exhibition area to be produced.
3. Produce a part of the exhibition and prepare the texts of the exposition.
4. Create the Digital Edition (home-page) of the Kiltsi Map Castle.
5. Design and produce a publication introducing the Kiltsi Map Castle.
6. Produce info stands for the Kiltsi Map Castle

The project "Development of the Kiltsi Map Castle" donors are EEA Grants 2009-2014 program (Norway, Iceland and Liechtenstein), the Ministry of Culture and the Väike-Maarja municipality government. 

The project partners are NPO A.J. von Krusenstern and Regio.

EEA Grants 2009-2014 program "Manor Schools - preservation through use" (donor countries Norway, Iceland and Liechtenstein) is aimed at the promotion of the life around the Manor schools and it will contribute to the sustainability of local communities. 

According to the project manager of the Ministry of Culture Riin Alatalu – all the supported projects give a good overview of how rich and diverse is the heritage of Estonian Manor schools. 

As a result of the public procurement LTD VELVET was assessed as the best provider
to achieve the direct objectives of the project. (Amount 67 048 euro).

The public has the right to review the development of the project, and to convey its observations to the promoter of the project (Väike-Maarja municipality government, Indrek Kesküla, 510 7460 või 329 5750 e-mail: indrek@v-maarja.ee ) and to the surveillance authorities (kul.ee).


Infovoldik (*.pdf) 

Infopäev (*.pdf)       

Kiltsi Kaardiloss – kartograafia, mõisakompleks ja A. J. von Krusenstern (*.pdf)

 

 

                

 

Toimetaja: -