5.01.21

Kodanike vastuvõtt

Kodanike vastuvõtuajad vallamajas (Pikk 7, Väike-Maarja):

 • Esmaspäev kell 8.00 -17.00
 • Teisipäev kell 8.00 -16.30 
 • Kolmapäev kell 8.00 -16.30
 • Neljapäev kell 8.00 -16.30
 • Reede kell 8.00.00 - 16.00

         Lõuna 13.00 - 13.30

Kodanike vastuvõtuajad Rakkes (Simuna tee 10)

Teabespetsialist Piret Lükk: 

 • 8.00  - 17.00;                                   
 • 8.00  - 16.30;                                   
 • K 12.00 -16.30;                                   
 • N 8.00 - 16.30;                                   
 • R 8.00 - 16.00.                         

      Lõuna 13.00 - 13.30

Tel 326 0870 ja 510 3267, e-post: piret.lykk@v-maarja.ee

Teabespetsialisti peamiseks tööülesandeks on elanike esmane nõustamine ja oluliste teenuste kättesaadavuse tagamine. Ta annab nõu, kas küsimuse saab lahendada kohapeal või kuhu sellega peab pöörduma. Teabespetsialist võtab vastu avaldusi ja taotlusi, abistab vajadusel nende täitmisel ning suhtlemisel ja asjaajamisel riigiasutuste, kommunaalettevõtete ja teiste institutsioonidega (vajaliku info otsimine, vastavate blankettide väljatrükkimine ja abistamine täitmisel). Samuti võtab ta vastu sularahamakseid. Rahvastikuregistri toimingutest viib läbi elukohaga seotud menetlusi ning vormistab sünni- ja surmakandeid.

Rakke piirkonna sotsiaaltöötaja Anne Terner-Boiko:

 • Esmaspäeviti kell 9.00-11.00;
 • Neljapäeviti kell 14.00-16.00;

Tel 326 0876, 529 6752
 

Valla sotsiaalosakonna juhataja Ene Kinks ja lastekaitsespetsialist Tiia Kaselo:

 • iga kuu 2. ja 4. teisipäeval kell 10.00-14.00
   

Sotsiaaltööspetsialist Eve Hiiteamm:

 • iga kuu 2. ja 3. neljapäeval kell 8.10-13.00

Sotsiaaltööspetsialist nõustab, teeb toimetulekutoetusi, menetleb avaldusi. 
 

Kodanike vastuvõtuajad Simunas (spordihoones, Lai tn 11)

Avahooldustöötaja Riina Rajaste:

 • Teisipäeviti kell 09.00-12.00, tel 5382 2369 

Sotsiaaltööspetsialist Eve Hiietamm:

 • Iga kuu kolmandal reedel kell 14.00-16.00

Vastuvõtuaegadel on võimalik helistada ka telefonil 323 7219

 

Erametsakonsulent Aadu Raudla vastuvõtt 

Üle nädala neljapäeviti kell 10-12.

Vastuvõtupäevad 2021 esimesel poolaastal on: 14.01; 28.01; 11.02; 25.02; 11.03; 25.03; 08.04; 22.04; 06.05; 20.05; 03.06 ja 17.06.

Tel 524 8963; aadu.raudla@gmail.com. Telefoni ja meili teel võib pöörduda teile sobival ajal.

Oodatud on kõik metsaomanikud metsandust puudutavate probleemidega (metsa uuendamine, hooldamine, raied, erametsaomanikele makstavad toetused).

Erametsaomanike nõustamine on riigi poolt toetatav.  Kuni kolme tunnise nõustamise eest ei pea metsaomanik maksma (va transpordikulud, juhul kui on vaja käia metsas).

 

Toimetaja: KRISTEL KITSING