7.11.18

Külaseltsid

MTÜ Reg nr Küla Juhatus
Avanduse Küla Selts 80236484
Avanduse küla
Andrus Läll, Kalle Rand, Tarmo Kaasik
Eipri Külaselts 80265563
Eipri küla
Heili Nõgene, Kai Tomingas, Mart Keermann
Käru Küla Selts 80183090
Käru küla
Elin Tälli-Vaarik, Maive Sepp, Margus Niinelaid, Raimo Birnbaum, Riina Rajaste
Liivaküla Küla Selts 80218180
Liivaküla küla
Argo Kaasik, Jaak Aader, Rein Möldre
Mittetulundusühing Avispea 80145557
Avispea küla
Raul Oja, Andres Kaevu, Eerek Preisfreund, Jaak Läänemets, Kaarel Bork, Margus Salla, Marje Muusikus
Mittetulundusühing Kodukülad 80162745 Lahu küla, Piibe küla, Kõpsta küla, Nõmmküla küla, Koluvere küla Anti Pällo, Helvi Veelmaa, Külli Pällo, Timo Vunder
Mittetulundusühing Meie Kiltsi 80289397
Kiltsi alevik
Mall Võhandu, Pilvi Suviste, Siret Stoltsen
Mittetulundusühing Määri Küla 80228504
Määri küla
Ene Kesler, Helle-Mall Niinemets, Maie Ojasaar, Meelis Metsallik,   Tiina Eesalu
Mittetulundusühing Nelikand 80265209
Kurtna küla, Kärsa küla, Nadalama küla, Võivere küla
Allan Kruut, Ene Preem, Jaan Miller, Jaan Sepp, Kaire Süvaorg
Mittetulundusühing Salla Seltsimaja 80228935  Salla küla Hando Kuntro, Mart Lankots
Mittetulundusühing Triigi Mõis 80258988
Triigi küla
Arvo Kaare, Tarmo Rebane, Kulno De Bakker
Parem Vao MTÜ 80390771
Vao küla
Margus Peldes
Vao kogukonna MTÜ 80391204
Vao küla
Ivi Krumm, Piret Ervald, Ulvi Mehiste
 

Kõigi Väike-Maarja vallas tegutsevate mittetulundusühingute nimekiri on kättesaadav valla kodulehe menüüs Ettevõtlus / Vabaühendused.

 

Toimetaja: KRISTEL KITSING