27.01.20

Lemmikloomad

Väike-Maarja vallas reguleerib lemmikloomade pidamist Väike-Maarja Vallavolikogus 05.12.2019 vastu võetud  "Kasside, koerte ja teiste lemmikloomade pidamise eeskiri".
 
NB! Kassi või koera omanik on kohustatud varustama oma looma kaelarihmaga, millel on omaniku kontaktandmed, või peab looma saama muud moodi identifitseerida (kiip, tätoveering vms). Mikrokiibi võib paigaldada vaid tegevusloaga veterinaararst. 

Kasside, koerte ja teiste lemmikloomade pidamise eeskirja §6 lõige 7 kohaselt käsitletakse loomapidamisena ka hulkuva looma pikemaajalist söötmist ja jootmist ning igasuguste võimaluste loomist looma viibimiseks oma elu- või kõrvalruumides või õuealal, aga ka kortermaja üldkasutatavates ruumides või õuealal, seega laienevad selliselt toimivale isikule loomapidajale pandud kohustused.   

Väike-Maarja valla territooriumilt püütud hulkuvad loomad toimetatakse Virumaa kodutute loomade varjupaika (Kasarmu 3, Rakvere). Hulkuvate loomade äraviimine varjupaika toimub ainult kooskõlas omavalitsuse töötajaga ja sellest tuleb teatada järelevalvespetsialist Annika Aunale, tel 329 5750.

MTÜ Virumaa kodutute loomade varjupaiga kontaktandmed:
* telefon 5309 0510 
* e-post virumaa@varjupaik.ee 
varjupaik.ee/varjupaigad/virumaa/

 

Toimetaja: KRISTEL KITSING