« Tagasi

12. nädal

22. märts

Kell 13.30–14.45 osaleb vallavanem Indrek Kesküla Ida-Eesti regionaalsel kriisikomisjoni nõupidamisel Skype virtuaalkeskkonnas. Info vallavanem Indrek Kesküla, tel 510 7460.

23. märts

Kell 10.00–16.30 osalevad lastekaitsespetsialist Tiia Kaselo ja juhtumikorraldaja Kersti Sepp lastekaitsetöötajate juhtumimenetluse haldamise ning asendus- ja järelhooldusteenuse koolitusel. Info Tiia Kaselo, tel 329 5762.

24. märts

Kell 9.00 toimub vallavalitsuse istung MS Teams virtuaalkeskkonnas. Info vallavanem Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 10.00–15.30 osaleb juhtumikorraldaja Kersti Sepp noortegarantii tugisüsteemi rakendamise veebiseminaril. Info Kersti Sepp, tel 329 5764.

Kell 14.00–16.30 osaleb maanõunik Diana Seepter Rahandusministeeriumi poolt korraldataval planeeringute valdkonna digiprojektide ümarlauanõupidamisel. Info Diana Seepter, tel 329 5755.

25. märts

Kell 10.00–17.00 osaleb rahandusosakonna juhataja Mairi Uiboaed muudatuste juhtimise koolitusel Zoom Meetings virtuaalkeskkonnas. Info Mairi Uiboaed, tel 329 5771.

Kell 10.00– 18.00 osaleb arendusnõunik Ene Preem arendusseminaril „Kohalik omavalitsus kui partner täiskasvanute õppimise toetamisel" Zoom Meetings virtuaalkeskkonnas. Info Ene Preem, tel 329 5766.

Kell 14.00–15.00 osaleb maanõunik Diana Seepter Maa-ameti uut veebirakendust Satiladu tutvustustaval koosolekul MS Teams virtuaalkeskkonnas. Info Diana Seepter, tel 329 5755.

Kell 17.00 toimub vallavolikogu istung MS Teams virtuaalkeskkonnas. Info Hans Kruusamägi, tel 5145021.

Kell 18.00 toimub Väike-Maarja valla noortevolikogu koosolek. Info Eliis Mätas, tel 528 9688.

Kell 18.00–20.00 toimub küünalde süütamine küüditatute mälestuseks Väike-Maarja kirikaias. Küünalde eest kannab hoolt Väike Maarja kogudus. Võimalus teha leinamaja taastamise toetuseks annetusi. Info Kaire Kislov, tel 5342 4600.

26. märts

Kell 9.00–12.00 osaleb arendusnõunik Ene Preem arendusseminaril „Kohalik omavalitsus kui partner täiskasvanute õppimise toetamisel" Zoom Meetings virtuaalkeskkonnas. Info Ene Preem, tel 329 5766.