« Tagasi

14. nädal

5. aprill

Kell 11.00–12.30 osaleb kultuurinõunik Maire Haava Pandivere päeva ettevalmistaval koosolekul MS Teams virtuaalkeskkonnas. Info Maire Haava, tel 329 5760.

Kell 13.30–14.45 osaleb vallavanem Indrek Kesküla Ida-Eesti regionaalsel kriisikomisjoni nõupidamisel Skype virtuaalkeskkonnas. Info vallavanem Indrek Kesküla, tel 510 7460.

6. aprill

Kell 10.00–17.00 osaleb vallasekretär Maris Kõrgmäe andmekaitse teemat käsitleval koolitusel Zoom virtuaalkeskkonnas. Info Maris Kõrgmäe, tel 329 5753.

Kell 11.00–15.30 osaleb vallavanem Indrek Kesküla Eesti Linnade ja Valdade Liidu (ELVL)  volikogu koosolekul Tallinnas. Info vallavanem Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 13.00–14.00 osaleb meediaspetsialist Kristel Kitsing maakonna KOVide kommunikatsioonirühma koosolekul MS Teams virtuaalkeskkonnas. Info Kristel Kitsing, tel 329 5759.

Kell 14.00–16.30 osaleb maanõunik Diana Seepter üldplaneeringute koostamiseks valminud uuringute tutvustamise teabepäeval Zoom virtuaalkeskkonnas. Info Diana Seepter, tel 329 5755.

7. aprill

Kell 9.00 toimub vallavalitsuse istung MS Teams virtuaalkeskkonnas. Info vallavanem Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 11.00–12.30 osaleb vallavanem Indrek Kesküla maakondliku arenduskeskuse (MAK) nõukogu koosolekul MS Teams virtuaalkeskkonnas. Info vallavanem Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 13.00–14.00 osalevad keskkonnanõunik Leie Nõmmiste ja arendusnõunik Ene Preem EOD 1 täienduskoolituse loomisel MS Teams virtuaalkeskkonnas. Lisainfo Leie Nõmmiste, tel 329 5756.

8. aprill

Kell 9.15–16.15 osalevad keskkonnanõunik Leie Nõmmiste ja järelevalvespetsialist Annika Aun riigihangete teemalisel koolitusel  Zoom virtuaalkeskkonnas. Lisainfo Leie Nõmmiste, tel 329 5756.

Kell 11.00–12.00 osaleb maanõunik Diana Seepter KOVile suunatud veebiseminaril MS Teams virtuaalkeskkonnas, mis käsitleb aadressiandmete korrastamist rahvastikuregistris. Info Diana Seepter, tel 329 5755.

9. aprill

Kell 12.00–13.30 osaleb vallasekretär Maris Kõrgmäe avaandmete direktiivi ülevõtmise töögrupis MS Teams virtuaalkeskkonnas. Info Maris Kõrgmäe, tel 329 5753.