« Tagasi

11. nädal

Esmaspäev, 9. märts

Kell 8.30 toimub osakonnajuhatajate ja nõunike nõupidamine vallamaja nõupidamiste ruumis. Info Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 15.00 toimub vallavalitsuses Georg Lurichi sünnipäevajooksu korraldustoimkonna kohtumine. Info Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Teisipäev, 10. märts

Kell 12.00-15.00 osaleb vallavanem Indrek Kesküla Eesti Linnade ja Valdade Liidu (ELVL) volikogu koosolekul Tallinnas. Info Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kolmapäev, 11. märts

Kell 9.00 toimub vallavalitsuse istung vallamaja nõupidamiste ruumis. Info Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 12.00-16.30 osaleb vallavanem Indrek Kesküla Maakondlike Arenduskeskuste võrgustiku (MAK-võrgustiku) partnerite koostööpäeval ning juhatajate/nõukogu esimeeste juriidilisel koolitusel Tallinnas. Info Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Neljapäev, 12. märts

Maanõunik Diana Seepter osaleb Sõmerul koolitusel "Üldplaneeringu töötoad kohalikele omavalitsustele. 6. praktiline töötuba „Suur pilt". Info Dinana Seepter, tel 329 5755.

Sekretär Annika Aun osaleb Lõuna-Eesti töötervise ja psühholoogiakonverentsil Tartus. Info Annika Aun, tel 329 5750.

Kell 8.00-13.00 võtab sotsiaaltööspetsialist Eve Hiietamm kodanikke vastu Rakkes. Info Eve Hiietamm, tel 329 5763.

Kell 9.00-13.30 osaleb vallavanem Indrek Kesküla Maakondlike Arenduskeskuste võrgustiku (MAK-võrgustiku) partnerite koostööpäeval ning juhatajate/nõukogu esimeeste juriidilisel koolitusel Tallinnas. Info Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 10.00 osaleb kultuurinõunik Maire Haava Kiltsi koolis luulekonkursi žüriis. Info Maire Haava, tel 329 5760.

Kultuurikava siin.