« Tagasi

46. nädal

9. november

Kell 14.00 osalevad lastekaitsespetsialist Tiia Kaselo, sotsiaaltööspetsialist Eve Hiietamm ja sotsiaalosakonna juhataja Ene Kinks sotsiaaltoetuste määramise komisjoni koosolekul Väike-Maarja vallavalitsuses. Info sotsiaalosakonna juhataja Ene Kinks, tel 329 5761.

10. november

Kell 10.00 – 15.00 osaleb arendusnõunik Ene Preem Rakvere riigimajas toimuval kohaliku omaalgatuse programmi hindamiskomisjoni koosolekul. Info arendusnõunik Ene Preem, tel 523 9550.

Kell 10.30 – 16.00 osaleb vallavanem Indrek Kesküla Struve teadusseminaril „Struve kaar ja Eesti" Eesti Teaduste Akadeemias. Info vallavanem Indrek Kesküla, tel 510 7460.

11. november

Kell 9.00 toimub vallavalitsuse istung vallamaja nõupidamiste ruumis. Info vallavanem Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 10.00 osalevad juhtumikorraldaja Kersti Sepp ja sotsiaalosakonna juhataja Ene Kinks seminaril „Isiksusekeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine KOV-is". Info sotsiaalosakonna juhataja Ene Kinks, tel 329 5761.

Kell 13.00 kohtub vallavanem Indrek Kesküla Eesti Noorteühenduste Liidu noortevaldkonna strateegia töörühma esindaja Maarja Maistega Väike-Maarjas. Info vallavanem Indrek Kesküla, tel 510 7460.

12. november

Kell 8.00 – 13.00 võtab sotsiaaltööspetsialist kodanikke vastu Rakke kultuurikeskuses. Info Eve Hiietamm, tel 329 5763.