« Tagasi

15. nädal

12. aprill

Kell 13.00 – 15.00 osaleb vallavanem Indrek Kesküla sotsiaalteemalisel koosolekul Teams virtuaalkeskkonnas. Info vallavanem Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 13.30–14.45 osaleb meediaspetsialist Kristel Kitsing Ida-Eesti regionaalsel kriisikomisjoni nõupidamisel Skype virtuaalkeskkonnas. Info Kriistel Kitsing, tel 329 5759.

13. aprill

Kell 10.00–17.00 osaleb vallasekretär Maris Kõrgmäe andmekaitse teemat käsitleval koolitusel Zoom virtuaalkeskkonnas. Info Maris Kõrgmäe, tel 329 5753.

Kell 10.00–11.00 osaleb vallavanem Indrek Kesküla maakaitsepäeva ettevalmistaval koosolekul Teams virtuaalkeskkonnas. Info vallavanem Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 13.00–15.30 osaleb arendusnõunik Ene Preem regionaaltoetuste infoseminaril Zoom virtuaalkeskkonnas. Info Ene Preem, tel 329 5766.

Kell 13.00–14.00 osaleb meediaspetsialist Kristel Kitsing maakonna KOVide kommunikatsioonirühma koosolekul MS Teams virtuaalkeskkonnas. Info Kristel Kitsing, tel 329 5759.

14. aprill

Kell 9.00 toimub vallavalitsuse istung MS Teams virtuaalkeskkonnas. Info vallavanem Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 10.00–16.30 osaleb arendusnõunik Ene Preem EASi turismiarenduskeskuse infopäeval virtuaalkeskkonnas. Info Ene Preem, tel 329 5766.

Kell 10.00–11.30 osaleb keskkonnanõunik Leie Nõmmiste lindude grippi käsitleval KOV infopäeval Skype virtuaalkeskkonnas. Info Leie Nõmmiste, tel 329 5756.

Kell 14.00–15.00 osaleb keskkonnanõunik Leie Nõmmiste jäätmekava teemalisel koosolekul Lemma OÜ-ga Teams virtuaalkeskkonnas. Info Leie Nõmmiste, tel 329 5756.

15. aprill

Kell 10.00–16.30 osaleb IT-juht Urmas Reinart koolitusel "Kohtvõrgu turvalisus ja kohtvõrgu seadmete haldamine" Zoom virtuaalkeskkonnas. Info Urmas Reinart, tel 329 5765.