19.05.20

Rakke muuseum

Aadress

Faehlmanni tee 33 Rakke

Kontakt

Malle Mattisen 5193 3935; Antti Ilomets  5650 9729

Rakke muuseum on koduloomuuseum, mis asub Rakkes ning seda haldab Rakke Valla Hariduse Selts.

Muuseumi alaline ekspositsioon tutvustab Rakket, piirkonna tööstust, põllumajandust, ühistegevust, seltsi- ja hariduselu, sh Rakkega seotud tuntud inimesi (Karl Ernst von Baer, Friedrich Robert Faehlmann, Ferdinand Mühlhausen ,Karl Kadak, Eduard Viiralt jt). Lisaks veel muinasajal ning kodumajapidamises kasutusel olnud töö- ja tarbeesemeid, samuti piirkonna kolme piirkonna endise kooli (Rakke Gümnaasiumi, Salla Põhikooli ja Lahu Algkooli) materjale.

Muuseum tegutseb Rakke Kooli endise õpilaskodu internaadihoone esimesel korruse neljas ruumis.