Simuna rahvamaja


Aadress:

Lai tn 5, Simuna alevik, Lääne-Virumaa, 46401
Telefon: 323 7217
Juhataja Auli Kadastik

Huvitegevus 2020/2021

Ringijuhid: Angela Raik, Eve Sarnet, Tiia Lepp, Maie Rand, Auli Kadastik

Ajalugu
1930. aastal ehitatud Simuna Haridusseltsi maja hävis sõjatules 1944. aastal, misjärel kohalikud taidlushuvilised leidsid peavarju Simuna koolimajas. 1957. aastal hakkasid nad ehitama uut rahvamaja. Selleks saadi raha"Rummu Jüri" etendustest. Isetegevuslaste entusiasm äratas tähelepanu tolleaegses rajooni juhtkonnas ja asjad korraldati nii, et edasi oli võimalik ehitada riigi rahaga. Uus maja avati 1961. aastal.
Simuna ülimalt aktiivne kultuurielu jätkus uutes ruumides, tollal vägagi avarates tingimustes.Tehti tõesti palju:ainuüksi näitering jõudis oma tegevusaastail 1945-1969 mängida 20 lavatükki. Peale selle olid heas kirjas segakoor, puhkpilliorkester, kergemuusikaansambel (vahepeal oli neid koguni kaks), rahvatantsurühm (poisid ja tüdrukud, aastaid paarikümne ringis), naisansambel, agitbrigaad, sõnakunstnikud.
Kokkuvõtteks võib öelda nii: juhataja Eduard Rattasepa, seejärel temalt ameti pärinud Laine Pruunsilla eestvedamisel elu kultuurimajas kees.

Ringid ja klubid
 • Laste laulusolistide ring - juhendaja Angela Raik
 • Mudilasring - juhendaja Angela Raik
 • Laste lauluansambel (noorem aste) - juhendaja Angela Raik
 • Laste lauluansambel (vanem aste) - juhendaja Angela Raik
 • Naisrahvatantsurühm - juhendaja Auli Kadastik
 • Eakate naisrahvatantsurühm Tüdrukud - juhendaja Auli Kadastik
 • Segarahvatantsurühm Simuna Segased - juhendaja Auli Kadastik
 • Line-tantsurühm Lustiline - juhendaja Tiia Lepp
 • Rahvamuusikakollektiiv Simuna Kapell - juhendaja Eve Sarnet
 • Simuna Vabatahtliku Tuletõrje Seltsi Näitering "Vesi Peale" - juhendaja Maie Rand
 • Naisteklubi - Mary Tammet
 • Eakate klubi Elurõõm - Jüri Kalvet

Line-tantsuring
Meie maja pesamuna, loodud 23. veebruaril 2003. aastal ning seda juhendab Tiia Lepp. Vaatamata oma noorusele on ka sellel kollektiivil publikule päris toredaid etteasteid pakkuda.

Eakate Klubi Elurõõm
Klubi alustas tegevust 1994. aastal ja selle esinaiseks valiti kauaaegne Simuna Rahvamaja kultuurijuht Laine Pruunsild, kes täitis seda vastutusrikast ülesannet 2003. aasta sügiseni. 2003. aasta oktoobrikuust alates oli klubi eesotsas Valve Toming ja pärast teda Jüri Kalvet. Klubi nimekirjas on 48 liiget ja nad korraldavad oma üritusi vähemalt kord kuus, esinema kutsutakse erinevaid külalisi ja nende pidudelt ei puudu ka jalakeerutamise võimalus. Samuti korraldatakse toredaid ühiseid väljasõite, teatrikülastusi ja kohtutakse teiste klubidega.

Üritused
Lisaks ringide töö koordineerimisele korraldab rahvamaja erinevaid ettevõtmisi ja peoõhtuid.
Traditsiooniks on saanud tähistada rahvamaja taidluskollektiivide kontsertidega tähtpäevi nagu vabariigi aastapäev, emade- ja isadepäev, jaaniõhtu ning advent.

Rahvamajal on 200-kohaline kapitaalremondi saanud suur saal ja lava, kus on võimalik korraldada kontserte ning peoõhtuid.
Väiksemate ürituste (salongiõhtud, koosolekud, esitlused jne) korraldamiseks on väike saal.


Tere tulemast Simuna Rahvamajja!
Auli Kadastik
rahvamaja juhataja