11.11.21

Lumetõrjetööd algavad kohalikel teedel koheva lume korral, kui lumekihi paksus ületab 10 cm ning sulalume ja lörtsi korral, kui lumekihi paksus ületab 6 cm. Lume ja lörtsikihi paksust arvestatakse kinni sõidetud lumekihi pinnast.

Lumetõrje on jagatud tööde teostamise tähtsuse järgi:

  • õpilasliinidega seotud teed ja põhimaanteed I kl teed peavad olema sõiduautoga ja jalgsi läbitavad tööpäeviti kella 6.00-ks, 14.00-ks ja kella 17.00-ks, ülejäänud päevadel kella 7.00-ks ja 17.00-ks ja kõikidel päevadel täielikult puhastatud lumest vähemalt 4 tundi pärast lumetuisu lõppu.
  • haruteed ja kinnistuteni viivad teed II kl teed peavad olema sõiduautoga ja jalgsi läbitavad tööpäeviti kella 7.00-ks ja 17.00-ks, ülejäänud päevadel kella 8.00-ks ja kõikidel päevadel täielikult puhastatud lumest vähemalt 8 tundi peale lumetuisu lõppu.

Tasuta lumetõrjet teostatakse aastaringses kasutuses olevatele majapidamistele kuni sissesõidutee õuealani/väravani kui sissepääsutee vastab järgmistele tingimustele:

  • tee on vähemalt 5 meetri laiuses takistustest puhastatud ja tee servades olevad takistused (nt ilupõõsad, istikud, truubiotsad, kivid jne) on märgistatud viisil, mis tagab nende nähtavuse pimeda ajal ja lumekihi paksusest hoolimata. Tähistamiseks on soovituslik kasutada puidust, vähemalt 1,5 meetri kõrguseid teibaid (võimalusel helkurribaga);
  • tee kohalt on eemaldatud puude oksad minimaalselt 3,5 meetri kõrguselt ja tee laiusest laiemalt vähemalt ühe meetri ulatuses mõlemal poolt teed;
  • tee kõrval on ruumi, kuhu on võimalik lund lükata;
  • tee laius ja teekurvid võimaldavad lumetõrjetehnika liikumist ja lumetõrje teostamist.

Vallavalitsus ei korralda transpordivahendite lumest väljatõmbamist ega õuealade lumest puhastamist.

Vallavalitsus ei teosta lumetõrjet juriidilistele isikutele.

 

Lumetõrje piirkonnad ja vastutajad 2021/2022 talveperioodil Väike-Maarja vallas

VALLATEED:

Väike-Maarja aleviku tänavad ja platsid: Ulvi Agro OÜ, Arvi Rotka, 5553 7412.

Väike-Maarja aleviku kõnni- ja jalgrattateed: Väike-Maarja Haldusteenused, Heigo Masing, 521 1262.

Koonu, Pandivere, Raeküla, Eipri, Müüriku: Ulvi Agro OÜ, Arvi Rotka, 5553 7412.

Eipri, Triigi, Avispea, Pudivere, Rastla: OÜ Avispeamees, Jaak Läänemets, 5660 6357.

Äntu, Ebavere/Kaarma, Sandimetsa, Kurtna, Nadalama, Kärsa: K&G Saarelt OÜ, Reimo Vilkes, 5696 6660.

Määri, Avanduse, Simuna aleviku tänavad, Orguse,  Võivere, Hirla: K&G Saarelt OÜ, Kaupo Kuusemets, 5332 8045.

Simuna aleviku kõnniteed: Väike-Maarja Haldusteenused, Hillar Sinimets, 5375 0384.

Käru, Imukvere, Karaski: OÜ Kerro Farmer, Raimo Birnbaum, 506 0173.

Aavere, Pikevere, Varangu, Raigu: Vao Agro OÜ, Kalle Margus, 5853 9980.

Vao, Kiltsi, Risu, Mätliku: Vao Agro OÜ, Kalle Margus, 5853 9980.

Kiltsi, Liivaküla, Nõmme, Vorsti: Ööpiku Agro OÜ, Carl Zibo, 5557 0903.

Rakke aleviku tänavad, Edru, Suure-Rakke: Vao Agro OÜ, Kalle Margus, 58 53 99 80.

Kamariku, Lammasküla, Räitsvere, Ao, Kellamäe: Reinpaul Agro OÜ, Rein Möldre, 50 53 093.

Nõmmküla, Piibe, Lahu, Kõpsta: Reinpaul Agro OÜ, Rein Möldre, 505 3093.

Rakke aleviku kõnniteed: Väike-Maarja Haldusteenused, Endel Tambla, 5194 4811.

Olju, Lasinurme, Emumäe, Kaavere, Salla, Mäiste, Mõisamaa, Tammiku: FIE Martin Madissoon, 552 1753.

Kännuküla, Aburi, Koonu, Ärina, Ebavere, Vao: Ulvi Agro OÜ, Arvi Rotka, 55 53 74 12.

Üldine vastutus vallateede osas: Kalev Nõmmiste, tel 533 04 779.

RIIGITEED:

Rakvere – Vägeva; Väike-Maarja - Tamsalu piirkond; Ebavere - Järva-Jaani; Pikevere – Puhmu; Raigu – Vajangu; Koonu – Pandivere – Kadila; Väike-Maarja – Simuna; Ebavere – Simuna; Äntu – Määri; Simuna – Laekvere; Simuna – Käru; Simuna – Rakke; Avanduse – Rahkla; Käru – Salla; Kapu – Rakke – Paasvere; Olju – Salla; Tammiku – Salla – Käru; Tartu – Jõgeva – Aravete; Piibe – Preedi – Koeru; Ao – Vahuküla.

AS Eesti Teed Virumaa infotelefon 1510.

 
Toimetaja: KRISTEL KITSING