Üldinfo

2017. aasta haldusreformi käigus liideti Väike-Maarja vallaga Rakke vald. Valla suurus on nüüd 682,43 km² (68243 ha), elanike arv 1. augusti 2019 seisuga on 5899. Vallas on 4 alevikku ja 64 küla.

Kahekümne kahel külal on oma külavanem. Kokku tegutseb 14 külavanemat.
 
Külaelu edendamiseks on moodustatud 13 mittetulundusühingut. Koos käib külavanemate ümarlaud. 

Väike-Maarja Vallavolikogu on vastu võtnud külavanema statuudi ning kehtestanud Väike-Maarja valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuse taotlemise ja kasutamise korra.

Valla külades paiknevate talude kohta saab ülevaate Maa-ameti kodulehelt aadressil http://www.maaamet.ee/ (geoportaal, kaardiserver). 

Väike-Maarja vald piirneb nelja omavalitsusega: Vinni, Jõgeva, Järva ja Tapa vallaga.

 

Elanike arv 1.08.2019 seisuga

Väike-Maarja alevik

1568

Kiltsi alevik

196

Simuna alevik

422

Rakke alevik

857

 

Aavere küla

25

Aburi küla

60

Ao küla

42

Avanduse küla

91

Avispea küla

110

Ebavere küla

135

Edru küla

26

Eipri küla

90

Emumäe küla

21

Hirla küla

40

Imukvere küla

14

Jäätma küla

1

Kaavere küla

7

Kadiküla

3

Kamariku küla

3

Kellamäe küla

5

Koila küla

22

Koluvere küla

5

Koonu küla

76

Kurtna küla

29

Kõpsta küla

13

Kännuküla

53

Kärsa küla

14

Käru küla

79

Lahu küla

6

Lammasküla

25

Lasinurme küla

51

Liigvalla küla

78

Liivaküla

80

Mõisamaa küla

24

Mäiste küla

11

Määri küla

67

Müüriku küla

58

Nadalama küla

21

Nõmme küla

19

Nõmmküla

28

Olju küla

5

Orguse küla

30

Pandivere küla

99

Piibe küla

59

Pikevere küla

77

Pudivere küla

29

Raeküla

33

Raigu küla

24

Rastla küla

42

Räitsvere küla

25

Salla küla

89

Sandimetsa küla

11

Sootaguse küla

14

Suure-Rakke küla

44

Tammiku küla

42

Triigi küla

254

Uuemõisa küla

22

Vao küla

305

Varangu küla

15

Vorsti küla

18

Võivere küla

53

Väike-Rakke küla

10

Väike-Tammiku küla

15

Äntu küla

48

Ärina küla

54

Mehi

2950

Naisi

2949

Väike-Maarja vald kokku

5899