« Tagasi

Korteriühistud saavad rahasüsti

Kolmapäevast, 15. maist kuni 15. juunini vältab projekt "Hoovid korda", mis on suunatud korteriühistutele kinnistute heakorrastamiseks.

Kes saabtoetust  taotleda? Toetust võib taotleda Väike-Maarja vallas tegutsev korteriühistu.

Kui palju toetust saab taotleda? 2019. aastal on eelarves planeeritud  12 000 eurot. Toetust antakse taotlejale kuni 50% ulatuses kavandatavate tegevuste maksumusest, kuid maksimaalne toetus taotleja kohta on 3000 eurot (ühistaotluse korral 6000 eurot) aastas. Taotleja tohib aasta jooksul esitada toetuse taotluse ühele projektile.

Toetus makstakse välja pärast  lepingu sõlmimist, toetuse kasutamise aeg on kuni üks aasta alates lepingu sõlmimisest.

Toetatakse järgnevaid tegevusi:

1. sissesõiduteede parendamiseks;

2. rataste ja sõiduautode parkimiskohtade rajamiseks või parendamiseks;

3. jalakäijate ala, sealhulgas haljas- või puhkeala rajamiseks või parendamiseks;

4. prügimaja või prügikonteinerite platsi rajamiseks või parendamiseks;

5. abihoone ehitamiseks, rekonstrueerimiseks või lammutamiseks.

Toetuse taotlemiseks tuleb teha järgmised sammud:

  1. Korteriühistu korraldab üldkoosoleku ja vaatab üle oma rahaliste vahendite olemasolu.

Taotleja üldkoosoleku protokolli koopia, mis sisaldab otsust korterelamu hoovi korrastamiseks vajalike tööde teostamise kohta ja kinnitust rahaliste vahendite olemasolu kohta omafinantseerimise mahus.

  1. Korteriühistu küsib vastavalt 1-2 hinnakalkulatsiooni.

Taotleja peab võtma üldjuhul kahelt pakkujalt hinnapakkumise, mis vastab kavandatava tegevuse kirjeldusele. Juhul kui projekti maksumus on väiksem kui 1000 eurot, on taotleja kohustatud võtma vähemalt ühe hinnapakkumuse potentsiaalselt lepingupartnerilt.

  1. Vajaduse korral asjakohased kooskõlastused või nõusolekud kavandatava töö tegemiseks.

Toetatava tegevuse juures hinnatakse:

  1. kavandatava tegevuse vajadust;
  2. hoovi asukohta ja atraktiivsust;
  3. kasusaajate hulka;
  4. kinnistu turvalisust.

Kui korteriühistu on kõige eelnevaga arvestanud, tuleb saata avalduse vorm koos lisadega Väike-Maarja Vallavalitsusele. Avalduse vorm koos täiendava infoga avaldatakse hiljemalt 15. mail Väike-Maarja valla kodulehel.

Midagi jäi arusaamatuks? Küsi lisa arendusnõunikult, Signe Sabas signe.sabas@v-maarja.ee, 329 5766.