« Tagasi

Parginurga detailplaneeringu avalik väljapanek

Väike-Maarja Vallavalitsuse 31.07.2019 korraldusega nr 2-3/528 võeti vastu Väike-Maarja vallas Ebavere külas asuva Parginurga katastriüksuse ja lähiala (kogupindala ca 0,85 ha, katastritunnused: 92601:001:0349, 92601:001:0256, 92702:004:0241) detailplaneering.

Detailplaneeringu alusel on kavas rajada metalli töötlemise tootmishoone Parginurga katastriüksuse maa-alale. Detailplaneering  ei sisalda üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda avalikul väljapanekul 04. – 19.09.2019 Kaarma tanklas (Ebavere küla), vallavalitsuse kantseleis (Pikk tn 7 Väike-Maarja alevik, tööajal), Väike-Maarja raamatukogus (Lõuna tn 10 Väike-Maarja alevik, tööajal), Väike-Maarja valla veebilehel (link).

Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust Väike-Maarja Vallavalitsuse aadressil: Pikk tn 7, 46202 Väike-Maarja või valitsus@v-maarja.ee.